Základné informácie o škole

Zriaďovatež:
Obec Liptovská Teplička

Názov školy:
Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku, Štefana Náhalku 396/10, 059 40 Liptovská Teplička

Štatutárny zástupca: riaditež ZŠ

Dátum zriadenia školy: 01.07.2002

Výchovný a vyučovací jazyk :
slovenský

Forma hospodárenia :
samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Predmet činnosti:
ˇ Výchova detí predškolského veku
ˇ Základné vzdelávanie a výchova žiakov
ˇ Záujmové vzdelávanie a mimoškolská činnos
ˇ Stravovanie detí a zamestnancov

Nadväzuje na doterajšie výchovno - vyučovacie i mimoškolské tradície a aktivity, ktoré chce naďalej zachova i doplňova a rozširova.

Názov a adresa subjektov, ktoré sú súčasou školy:
- Materská škola, Š. Náhalku 530, Liptovská Teplička
- Školská jedáleň, Š. Náhalku 530, Liptovská Teplička
- Školský klub detí, Š. Náhalku 396/10, Liptovská Teplička
- Centrum vožného času, Š. Náhalku 396/10, Liptovská TepličkaŽiados o informácie podža infozákona č. 211/2000 Z.z:
- písomne na riaditežstvo ZŠ
- ústne v kancelárii RŠ 
- telefonicky v dopoludňajších hodinách na tel. č. 052 789 3462 - klapka 6, 0915 505 874
- e-mailom na e-mailovú adresu: riaditel.zslt@gmail.com

spravca.zslt@gmail.com
O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia