Školský vzdelávací program


Učebné plány


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Školský poriadok

Hromadný informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) pre školský rok 2016/2017

Smernica č. 1/2016 o PRÍJÍMANÍ, VYBAVOVANÍ A EVIDOVANÍ SAŽNOSTÍ

spravca.zslt@gmail.com
O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia