O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia

spravca.zslt@gmail.com
OZNAMY

TARGET - kurzy
<<< kliknúť

Pozor rodičia neprehliadnite - kyberšikana!!!


Nový email školy: riaditel.zslt@gmail.com
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  <<< kliknúť
Tretiaci a štvrtáci na výlete

Po záverečnom maratóne previerok a skúšania si žiaci 3. a 4. ročníka mohli v utorok 26. 6. 2018 oddýchnuť a zabaviť sa na školskom výlete. Voľba padla na Tatranskú galériu v Poprade, kde žiaci absolvovali čarovnú cestu plnú fantázie s klbkom, na ktorej spoznávali dielo M. Cipára. Nasledovala rozprávka Dve a pol kačky v kine Cinemax. Kde inde ako na nákupoch si žiaci mohli precvičiť znalosti z finančnej gramotnosti. Na záver sa všetci dosýta zabavili v detskom  zábavnom centre v Hozelci. Šťastné a spokojné tváre detí  boli odrazom vydareného výletu.

                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková
Hokejbalova liga U8


Veľmi pekný úspech zaznamenali žiaci U8:

Peter Nagy - 2.A,
Peter Nahalka, Adam Smolár, Erik Smolár (všetci 2.B),
Alexander Emanuel Kopáč, Marek Glejdura (obaja 3.A),

ktorí vyhrali Podtatranskú žiacku hokejovú ligu MHbK LORDS BALL Svit SHbÚ. Spomedzi šiestich mužstiev sa umiestnili na prvom mieste. Mužstvo sa stretávalo na pravidelných zápasoch. Žiaci sa však zúčastnili aj veľkých hokejbalových turnajov vo Vrútkach, Topoľčanoch, Kežmarku a celoslovenského kola Mamut cup v Devínskej Novej Vsi. Chlapci si ako kolektív odniesli krásny pohár, diplom a samozrejme každý dostal aj medailu. Okrem toho boli ocenení aj jednotlivo: najlepší brankár celého turnaja s najnižším počtom gólov - P. Nagy a A. Smolár ako najužitočnejší hráč turnaja. Veľká vďaka patrí aj rodičom žiakov, ktorí boli veľmi nápomocní či už v účastí na turnajoch, doprovode žiakov alebo pomohli aj s dopravou.

                                                                                                                                                                        Mgr. Alžbeta Havrančíková

fotogaléria
Didaktické hry

Vyhlásením požiarneho poplachu sa na našej škole začalo cvičenie evakuačného procesu, čo  bolo zahájením didaktických hier v prírode, ktoré sa uskutočnili v pondelok 25.6.2018.
Žiaci si prešli jednotlivými stanovišťami a vyskúšali si všetko čo je potrebné robiť v krízových a mimoriadnych situáciách. Učitelia ich oboznámili so správnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti na stanovišti č. 1, ďalej so správaním sa pri mimoriadnych udalostiach v prípade ohrozenia života, stanovište č. 2 s pohybom a  pobytom v prírode tak, aby neohrozovali seba, iných a lesnú zver, na stanovišti č. 3 sa dozvedeli užitočné veci o civilnej ochrane a riešení mimoriadnych situácií a prakticky si vyskúšali, ako si nasadiť ochrannú masku v prípade ohrozenia. V poslednom stanovišti  sa popasovali so športovou súťažou, čo vyplnilo čas medzi jednotlivými stanovišťami. Získali tak praktické skúsenosti ako postupovať pri takýchto život ohrozujúcich situáciách. Na záver sme vyhlásili najlepší ročník, ktorý dosiahol najviac bodov, a to 1. m.: 2. B, 2.m. 2. A, 1. B, 3. m. 1. A, 0. A. Medzi tretiakmi a štvrtákmi zvíťazila 4. A, 2. m. obsadila 3. B a 3. m. získala 3. A.
Všetkým ďakujeme za účasť a prajeme veľa síl a chutí do ďalších dní a prajeme príjemné prázdniny.

                                                                                                                                                                                  Mgr. Matúš Žoldák
Školský výlet mladších žiakov

V stredu 20. 6. 2018 sa žiaci nultého, prvého a druhého ročníka zúčastnili školského výletu do Popradu a Hozelca. Výlet mal byť odmenou za celoročné úsilie žiakov pri plnení školských povinností a preto bol zameraný na oddych a relax. Žiaci navštívili detské zábavné centrum FunVille v Hozelci, kde prežili dve hodiny zábavy a pohybu, pričom z ponúkaných možností si každý vybral to, čo ho najviac bavilo. Po dostatočnom vyšantení na krytom ihrisku, plnom atraktívnych činností, dobre padlo zúčastneným žiakom trocha oddychu pri sledovaní filmu Dve a pol kačky v kine Cinemax Poprad. Záver výletu patril nakupovaniu hračiek a suvenírov. Výlet splnil očakávania väčšiny detí, ktoré to dali najavo svojimi šťastnými tváričkami a tiež slovami.

                                                                                                                                                                                  Ing. Viera KnappováCeloštátne kolo súťaže Liečivé rastliny

Od januára sa niektorí žiaci 5.,6. a 8. ročníkapripravovali pod vedením pani učiteľky A. Veselejna súťaž Liečivé rastliny.V tomto školskom roku sa konal už 23. ročník tejto zaujímavej súťaže.
Súťaž bola zložená z troch kôl a rozdelená bola do dvoch kategórií. V prvom kole sa museli žiaci popasovať s testom o liečivých rastlinách. Tí, ktorí úspešne zvládli test, vytvárali v druhom kole herbáre a urobili referát o liečivých rastlinách, ktoré sa používali v minulosti na technické účely. Po sčítaní bodov z obidvoch kôl sa tí najúspešnejší zúčastnili celoštátneho kola, ktoré sa konalo 8. - 10.6.2018 v Krupine.Našu školu reprezentovala Natália Muchová z 8.B v kategórii S a Katarína Smolárová zo 6.A v kategórii M.Súťaž sa konala v účelovom zariadení MV SR Krupina Tepličky.

Vyhodnotenie súťaže:
Kategéoria S:  Natália Muchová 8.B - 2. miesto
Kategória M:  Katarína Smolárová 6.A - 3. miesto

                                                                                                                                                                                 RNDr. Anna Veselá


Bývali sme v útulných chatkách.V prvý deň sme sa ubytovali a po večeri sa konali zaujímavé tvorivé dielne, v ktorých nám ukázali quilling (tvorba obrázkov z papierikov).Druhý deň prebiehala súťaž, ktorá sa skladala zo štyroch disciplín - z testu, spoznávania živých rastlín, herbárových položiek a určovania čajov z liečivých rastlín.Po skončení súťaže sme sa vybrali na exkurziu po okolí, pričom sme si pozreli strážnu vežu Vartovku.Taktiež sme sa dozvedeli zaujímavosti o inváznych rastlinách. Na spiatočnej ceste sme navštívili námestie v Krupine, kde sme si pozreli hasičskú zbrojnicu a pekný park Andreja Sládkoviča.Výlet sa nám veľmi páčil. Po návrate do areálu nás večer čakali tvorivé dielne, v ktorých sme sa zoznámili s technikou tvorby modrotlače.Tretí deň sme sa dozvedeli vyhodnotenie súťaže. Okrem diplomov sme  dostali aj pekné ceny.Súťaž sa nám obom veľmi páčila, pretože sme si okrem nových vedomostínašli aj nových kamarátov.Tejto súťaže by sme sa chceli zúčastniť aj budúci školský rok.

                                                                                                                                                                                 Natália Muchová 8.B
Zlaté Vianoce

Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Aj tento rok sme sa naladili sviatočne - prostredníctvom kolied, piesní, tanca a vianočných scénok.

Dňa 21.12.2017 sa totiž v spoločenskom dome uskutočnil vianočný program s názvom Zlaté Vianoce, ktorý organizovali tohtoroční deviataci v spolupráci s triednou učiteľkou. Do programu sa zapojili aj iné triedy druhého stupňa ZŠ, ktoré tiež prispeli k navodeniu vianočnej atmosféry. Deviataci pripravili pre ostatných žiakov súťaže, pri ktorých mohli vyhrať sladkú odmenu. Malým darčekom obdarovali aj učiteľov. Za všetko im veľmi pekne ďakujeme.

                                                                                                                                                                          Mgr. Magdaléna Ľuníková

fotogaléria
Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 13.  a 14.  decembra  2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. - 8. ročníka.  Súťaž spočíva v riešení 15 úloh v časovom limite maximálne 60 minút, ktorých náročnosť neprevyšuje školské úlohy. Výsledky za jednotlivé súťažné kategórie:

3. ročník:
1. miesto - N. Kopáč
2. miesto - J. Fendek
3. miesto - P. Sitiariková

4. ročník:
1. miesto - L. Štrbka
2. miesto - M. Milan
3. miesto - M. Misál, T. Géci

5. ročník:
1. miesto - M. Bulava
2. miesto - N. Kontrišová
3. miesto - A. Pačaj, E. Michalica

6. ročník:
1. miesto - K. Smolárová
2. miesto - J. Krišťák
3. miesto - T. Gnojčáková, A. Dunajská

7. ročník:
1. miesto - J. Mezovský
2. miesto - N. Misálová
3. miesto - D. Mucha, T. Švagerko

8. ročník:
1. miesto - J. Gnojčák
2. miesto -  M. Mezovská
3. miesto - P. Ďuraš

Do okresného kola postupuje z každej kategórie jeden žiak. Postupujúcim žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení ďalších matematických úloh.

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá
Olympiáda v nemeckom jazyku


V pondelok 18. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom si žiaci 7. - 9. ročníka preverili znalosti z nemčiny. V písomnej časti olympiády sa zamerali na slovnú zásobu a gramatiku, v ústnej časti predviedli svoje komunikačné schopnosti. Víťazke i ostatným súťažiacim prajeme veľa ďalších úspechov!

1. miesto - Sára Kováčová, 8.B
2. miesto - Sebastián Koreň, 9.A
3. miesto - Natália Muchová, 8.B

                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Dejepisná olympiáda


19. decembra 2017sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 7žiakov 6. - 9. ročníka. Školské kolo sa uskutočnilo formou testu, ktorý sa skladal z vybraného učiva dejepisu jednotlivých ročníkov, z monotematického celku pre žiakov 8. a 9. ročníka Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami a pre žiakov 6. a 7. ročníka Staroveké Gréckoa z regionálnej histórie. Žiaci mohli získať maximálny počet 100bodov. Do okresného kola mali možnosť postúpiť prví dvaja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi, teda získali minimálne 60 bodov. V tomto prípade sa to podarilo iba jednému žiakovi, ktorý nás bude reprezentovať na okresnom kole. Ide o žiaka 8. ročníka  Daniela Ďuricu (8.B), ktorý získal rovných 60 bodov. K postupu mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Vianočné pozdravy

V záujme prezentácie spoločnej práce základnej školy a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  žiaci prvého stupňa ZŠ a školský klub vytvorili vianočno-novoročné pozdravy. Tie budú rozoslané partnerom rezortu školstva po celom svete.

                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria
Biblická olympiáda


V dňoch 11 - 15. decembra 2017 prebehli triedne kolá Biblickej olympiády, ktorých sa mali možnosť zúčastniť žiaci 6. - 9. ročníka. Účasť na triednych kolách v jednotlivých triedach vyzerala nasledovne:
6.A - 17 žiakov
6.B - 16 žiakov
7.A - 20 žiakov
8.A - 18 žiakov
8.B - 17 žiakov
9.A - 9 žiakov

Žiaci absolvovali test, ktorý mal preveriť ich všeobecné vedomosti z Biblie. V teste odpovedali na 15 otázok, pričom na postup do školského kola bolo potrebné získať nadpolovičnú väčšinu bodov, minimálne 8.

Do školského kola postúpili 18 žiaci, menovite:
6.A - Martin Fendek (8b),Bibiána Graňáková (9b), Matúš Červenka (9b), Antónia Dunajská (10b), Daniel Smolár (10b), Patrik Matejkov (10b), Katarína Smolárová (12b), Alexandra Bulavová (12b), Natália Misálová (10b)
6.B - Timea Dudová (8b), Katarína Koreňová (9b), Romana Vernarecová (9b), Tatiana Gnojčáková (12b)
7.A - Daniel Mucha (9b), Peter Fendek (9b), Natália Misálová (10b)
8.B - Daniel Ďurica (10b), Alexandra Koreňová (8b), Kristián Šramel (10b)

Všetkým, ktorí sa triednych kôl zúčastnili ďakujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v školskom kole!

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Mikuláš v škole

Mikuláš neobišiel ani našu školu. V doprovode anjelov rozdával darčeky deťom vo všetkých triedach základnej  a materskej školy.  Ak keď chýbal čert, deti boli poslušné a v každej triede predviedli krátky kultúrny program. Veríme, že Mikuláš navštívi našu školu aj v nasledujúcom roku.

Ďakujeme Mikuláš.

                                                                                                                                                                                          Jaroslav Kičák

fotogaléria
Šaliansky Maťko

Dňa 7.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko pre žiakov 2. a 3. ročníka. Žiaci súťažili v prednese slovenských povestí v rozsahu 6 minút. Súťaže sa zúčastnilo 15 súťažiacich. Hodnotil sa  výber textu, dramatizácia, výslovnosť, mimojazykové prostriedky. Hosťom súťaže bol aj starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč, ktorý si pozorne vypočul všetkých súťažiacich, ocenil výber textov, kvalitnú prípravu žiakov a zvládnutie i dlhších textov.

I. kategória - žiaci 2. - 3. ročníka
1. Martin Milan 3. B
2.  Alexander E. Kopáč 3. A                     
3. Michaela Sedláková  2. A, Peter Nahalka  2. B

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Červené stužky

V rámci kampane Červené stužky uskutočnila v novembri p. uč. Mgr. Magdaléna Ľuníková v rámci predmetu občianska náuka v 8. a 9. ročníku vyučovacie  hodiny na tému Obchodovanie s ľuďmi. Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa ročne stáva obeťami obchodovania s ľuďmi  na celom svete približne 700 tisíc až 2 milióny osôb. Neustále pribúdajú jeho nové formy - čo okrem iného sťažuje prácu polície a vyšetrovanie prípadov. V boji proti tomuto zločinu má veľký význam práve prevencia.Vďaka týmto vyučovacím hodinám sa žiaci mali možnosť bližšie dozvedieť o problematike obchodovania s ľuďmi, jeho mechanizme, technikách a spôsobe fungovania obchodníkov, ale aj o tom, kto sa najčastejšie stáva ich obeťou.
Kampaň Červené stužky, do ktorej sme sa oficiálne zapojili vyvrcholila 1. decembra. Červené stužky sú symbolom solidarity boja proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol života a krvi. Našu solidaritu v boji s touto chorobou sme vyjadrili na našej škole rozdávaním a nosením červených stužiek.Do akcie sa zapojili žiaci II. stupňa i učitelia.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová

fotogaléria
Informatický bobor 2017/18

V dňoch 6. až 13. novembra 2017 prebehol už 11. ročník  on-line súťaže iBobor. V troch kategóriách súťažili aj žiaci našej školy, ktorí on-line riešili ľahké, stredne náročné aj ťažké úlohy. Dňa 8. novembra súťažili Bobríci - žiaci štvrtého a piateho ročníka,  9. novembra  Benjamíni - žiaci šiesteho a siedmeho ročníka a v náhradnom termíne 16. novembra Kadeti - žiaci 8. ročníka.
Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie informačných a komunikačných technológií a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Úspešní  riešitelia:
kategória Bobríci:
Matúš Bulava  5.A
Patrik Fendek  5.A
Lukáš Štrbka 4.A

kategória Kadeti:
Mária Mezovská 8.B
Monika Vernarecová 8.B
                                     
                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá

fotogaléria
Šaliansky Maťko

Tento rok neprišiel do Liptovskej Tepličky na bielom koni Martin, ale Maťko. Presnejšie - Šaliansky Maťko, súťaž v prednese povestí. Školské kolo sa konalo v pondelok 4.12. 2017. Porota v zložení Mgr. K. Mittermayerová, Mgr. V. Mervová a Mgr. M. Kubová si pozorne vypočula výkony všetkých 11 súťažiacich a napokon rozhodla o nasledovnom poradí:

II. kategória (4. - 5. ročník)
1. miesto: Tomáš Géci, 4.A
2. miesto: Matúš Milan, 4.A
3. miesto: Lenka Milanová, 5.A a Dominika Fendeková, 5.A

III. kategória (6. - 7. ročník)
1. miesto: Jakub Mezovský, 7.A
2. miesto: Katarína Smolárová, 6.A
3. miesto: Soňa Mešťanová, 7.A a Alexandra Sýkorová, 6.B
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Malý majster

Dňa 30.11. 2017 sa uskutočnila pre žiakov - chlapcov nultého, prvého a druhého ročníka súťaž „Malý majster“. Súťaže sa zúčastnilo 33 chlapcov. Chlapci si zmerali sily v zručnosti, rýchlosti a šikovnosti.  Súťažili v štyroch disciplínach: zatĺkanie klincov, puzzle -  pracovné nástroje, šnurovanie topánok a stavba veže z kociek.

Výsledky súťaže:

0. a 1. ročník
1. miesto:Bruno Ferenc 1.B
2. miesto:Martin Keďuch 1.A
3. miesto:Dávid Ferenc 1.B

2. ročník

1. miesto:  Peter Nahalka 2.B
2. miesto:  Peter Nagy  2.A
3. miesto:  Adrián Sýkora 2.A

Všetci umiestnení chlapci boli odmenení vecnými cenami. Ostatní „majstri“ dostali drobnú odmenu.

                                                                                                                                                                             Mgr. Daniela Matejková

fotogaléria
Olympiáda z anglického jazyka

V mesiaci november sa na našej škole uskutočnila Olympiáda z anglického jazyka. Pozostávala z dvoch častí - písomnej a ústnej. Písomná časť sa konala dňa 14.11. a ústna 24.11. Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v dvoch kategóriách. Celkovým víťazom olympiády sa stala Patrícia Smolárová zo 7.A, ktorá postupuje do okresného kola.
Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.


                                                                                                                                                                              Mgr. Ivana Kňazovická

fotogaléria
MÁTE RADI SLOVENSKÝ REALIZMUS?


Dňa 20.11.2017 sa ôsmaci a deviataci našej školy vybrali na exkurziu. Prvá zastávka bola v pamätnom dome Martina Kukučína, kde si žiaci zopakovali vedomosti, ktoré nazbierali z minulých rokov. Tiež sa tam dozvedeli množstvo nových a zaujímavých informácii. Po prehliadke domu sa žiaci išli pozrieť na sochu Martina Kukučína, ktorá stála vedľa jeho domu. Potom nasadli do autobusu, ktorý ich doviezol do múzea P.O.Hviezdoslava. Najskôr si všetci posadali do veľkej miestnosti. Dozvedeli sa tam zaujímavé informácie o jeho živote. Pozreli si  dokument o jeho dielach a detstve. Keď skončil dokument, žiaci si mohli pozrieť všetky miestnosti, v ktorých boli rôzne fotografie, jeho diela či kroje z rodnej obce autora.  Z múzea šli žiaci na cintorín, ktorý bol však zavretý.
Táto exkurzia mala žiakov oboznámiť s najznámejšími autormi slovenského realizmu. Bol to veľmi dobrý a zaujímavý zážitok. Žiaci skonštatovali , že je dobré ísť aspoň raz za školský rok na takúto exkurziu, pretože sa viac naučia, proste, je to zaujímavejšie, ako sedieť v škole na stoličke. Ak máte radi slovenský realizmus, určite neváhajte a navštívte tieto miesta.

                                                                                                                                                                               Petra Smolárová, 8. A

fotogaléria
Projekt „Záložka do knihy spája školy“


Už tradične v jesennom období prebieha česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spája školy“, ktorý je zameraný na nadviazanie kontaktov medzi školami a podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.   Do tohtoročného 8. ročníka projektu  sa zapojilo 1 134 škôl s celkovým počtom 138 248 žiakov, medzi nimi aj naša škola. V priebehu októbra vyrábali žiaci 1. stupňa rôznou technikou záložky na tému „Tajuplný svet knižných príbehov“. Výroba záložiek bola doplnená čitateľskými aktivitami zameranými na spoznávanie  Česka: počúvanie rozprávok v českom jazyku, čítanie krátkych básní v češtine, oboznámenie sa s českou hymnou, štátnou vlajkou, štátnym znakom a mapou ČR. Záložky sme poslali do Základní školy a mateřské školy v obci Vřesina v okrese Ostrava-město, ktorá bola našou partnerskou školou. Zároveň sme od žiakov zo spomínanej školy dostali ich záložky, ktoré nám urobili radosť a určite ich budeme používať pri čítaní.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková 

fotogaléria
Kampaň Červené stužky

Aj v tomto školskom roku v septembri sa naša škola už po druhýkrát  oficiálne zapojila do kampane Červené stužky. V tomto roku sa koná už 11. ročník tejto  celoslovenskej kampane.V rámci tejto kampane sme sa opäť aj v tomto roku zaviazali uskutočniť určité aktivity, o ktorých budeme priebežne informovať. V mesiaci október sme uskutočnili prvú sériu týchto aktivít. Žiakom 7. ročníka bol premietnutý dokumentárny film ANJELI.Film sa odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, škôlka, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých, kostola tiež na pozemku žije niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. V súčasnosti tu na misii pôsobí aj slovenská sestra Františka Olexová. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI. V súčasnosti pre sestry na misii je najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Žiaci 8. ročníka absolvovali kvíz o kampani Červené stužky. V ňom preukázali svoje vedomosti o tejto kampani. Fakty a informácie, ktoré boli žiakom nejasné si po kvíze prediskutovali a objasnili s koordinátorkou sociálno-patologických javov  na škole Mgr. Jankou Poradovou.
Žiakom 9. ročníka bol v rámci tejto kampane premietnutý dokumentárny film PRÍBEHY ANJELOV, ktorý je voľným pokračovaním vyššie spomínaného filmu Anjeli. Je to film odeťoch z Juhoafrickej republiky, o ich problémoch spôsobených ochorením AIDS a o snoch, ktorých sa i napriek nemu nevzdávajú.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 19. 10. 2017 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa zúčastnilo deväť žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si preverili vedomosti, čitateľské zručnosti a rečnícke schopnosti.

Víťazi olympiády:
1.miesto: Slavomír Smolár 8.A
2.miesto: Maroš Oravec 8. A
3.miesto: Ema Mlynárová 8.B

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

                                                                                                                                                                              Mgr. Veronika Mervová
Účelové cvičenie v prírode

Za slnečného počasia sa v pondelok 16.10.2017 uskutočnilo účelové cvičenie žiakov druhého stupňa. Pochod viedol  čarovnou prírodou náučného chodníka až po vykosenú lúku pod Kráľovou hoľou. Práve tu si začali jednotlivé družstvá plniť úlohy na stanovištiach. Žiaci ukázali svoje poznatky v týchto praktických disciplínach: zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, civilná ochrana - evakuačná batožina, IPO. Riešili tiež testy z oblasti zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi a dopravnej výchovy. Za splnenie jednotlivých úloh dostalo družstvo určitý počet bodov. Najviac bodov v hodnotení družstiev dosiahla 2. skupina 5. A triedy s počtom 82 bodov. Najrýchlejší čas v disciplíne fyzickej zdatnosti žiakov dosiahol žiak 8. B triedy, Tobias Paračka /1:40 min./. Triedou s najvyššou športovou výkonnosťou sa v kategórii 5. - 7. ročník stala trieda 6. B a v kategórii 8. - 9. ročník trieda 8. A. Blahoželáme!

                                                                                                                                                                        Mgr. Alžbeta Havrančíková

fotogaléria
Týždeň ovocia a zeleniny


Pri príležitosti Medzinárodného dňa výživy sme v týždni od 16. 10. do 20.10. 2017 na našej škole vyhlásili „Týždeň ovocia a zeleniny“ pre zlepšenie stravovacích návykov našich žiakov. Počas celého týždňa si jednotlivé triedy zaznamenávali, koľko ovocia a zeleniny skonzumovali na desiatu. Najlepšie obstáli žiaci 9. A triedy, ktorí mali v tomto týždni zastúpenie ovocnej alebo zeleninovej desiaty podľa svojich záznamov až na 83 %. V poradí druhí najlepší boli žiaci 2. A triedy s 57 % a tretí sa umiestnili žiaci 1. A triedy s 54 %.Okrem ovocnej a zeleninovej desiaty sa žiaci počas týždňa venovali aj iným aktivitám, zameraným na zdravý životný štýl, ako je napr. ochutnávka zeleniny a ovocia, prípadne výtvarné spracovanie tematiky ovocia a zeleniny. Tieto činnosti veľmi zanietene realizovali  naši najmladší žiaci z nultého a prvého ročníka. Je potešiteľné, že v porovnaní s minulým školským rokom je zastúpenie ovocnej alebo zeleninovej desiaty v rámci školy vyššie a činí v priemere 46 %.

                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Rodičia čítajú deťom

Pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  školských  knižníc  sa  v  pondelok 23. 10. 2017 v  našej  škole  uskutočnilo  podujatie  „Rodičia čítajú deťom“,  ktorého cieľom bolo prispieť k formovaniu dobrého vzťahu žiakov k čítaniu a ku knihám. Na hodiny slovenského jazyka a literatúry boli pozvaní rodičia, aby žiakom čítali. Výber textov súvisel s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika. Potešilo nás, že rodičia prejavili záujem o spoluprácu pri organizovaní spomínaného podujatia. Prostredníctvom ich čítania si žiaci obohatili svoje poznatky o Štefánikovi a vypočuli si básne, ktoré boli napísané na jeho počesť.
Rodičom, ktorí prišli žiakom čítať, ďakujeme za záujem podieľať sa na aktivitách podporujúcich čítanie.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Plavecký výcvik


V dňoch 3.10.2017 - 18.10.2017 absolvovali žiaci 3.ročníka základný a žiaci 4.ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Výcvik prebiehal v krytej plavárni vo Svite v dopoludňajších hodinách od 12.00h do 14.00h. Zúčastnilo sa ho 15 tretiakov  a 10 štvrtákov. Organizačne plavecký výcvik zabezpečovala p. uč. Marta Kubová . Základný plavecký zabezpečovala trénerka T. Drobná. Zdokonaľovací výcvik viedla p. uč. A. Havrančíková a M. Kubová.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Výchovný koncert


V piatok 20. 10. 2017 absolvovali žiaci 4. A triedy a žiaci 6. A triedy v rámci hudobnej výchovy výchovný koncert s názvom Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje.  Nástroje predvádzal Anton Budinský, hudobník a zberateľ ľudových piesní. Žiaci videli a počuli: fujaru, píšťalku, gajdy, Panovu flautu, heligónku, pastiersky bič, krumhornu a iné. Spolu si aj zaspievali známe slovenské piesne. Koncert bol príjemným spestrením a obohatením vyučovacieho procesu.

                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria
Mesiac úcty k starším

V piatok 20. 10. 2017 bola usporiadaná slávnosť, kde sa vzdávala úcta šedinám, múdrosti a skúsenostiam.  Básne, piesne a tance v podaní žiakov našej školy boli spestrením slávnosti a vyčarovali úsmev na tvárach hostí.

                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria
Rómska paleta


Podtatranské osvetové stredisko v Poprade organizuje každoročne celoslovenskú súťažnú výstavu výtvarných prác rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Do tejto výtvarnej súťaže s témou: „ kedysi dávno...“ sa zapojila aj žiačka našej školy Vaneska Pačajová. Z 84 prác získala Vaneska vo svojej kategórií  pekný diplom a jej práca je súčasťou vernisáže výstavy v priestoroch POS Poprad. Gratulujeme!

                                                                                                                                                                              Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Via Historica


13. 10. 2017 zavítala do našej školy šermiarsko-divadelná skupina Via Historica, vďaka ktorej mali žiaci 2. stupňa možnosť prežiť  na školskom dvore štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. Netradičným, zaujímavým, ale aj vtipným spôsobom ich členovia šermiarsko-divadelnej skupiny Via Historica previedli významnými  obdobiami slovenských dejín - od Slovanov cez turecké nájazdy, stavovské povstania až po osobnosť Ľ. Štúra.  Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje, zážitkovou formou sa dozvedali historické fakty a niektorí boli interaktívne zapojeníaj priamo  do programu.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová

fotogaléria
Beseda o včelách

V utorok 3.10.2017 zavítali medzi žiakov 2. ročníka včelári - pani Bc. Mária Ďurašová a pán Jozef Brezina, predseda Slovenského zväzu včelárov v Spišskom Bystrom. Druhákom prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli priblížili spôsob života včiel, opísali včeliu „rodinu“ a starostlivosť o včely. So sebou priniesli veľa predmetov, ktoré patria k včelárskemu remeslu. Žiaci mohli v úli so sklenenou stenou pozorovať včely, prezreli si včelie produkty - peľ, med, vosk, propolis, vyskúšali si ochranné odevy. Príjemným spestrením besedy bola ochutnávka oblátok s medom.
Podujatie prispelo k  názornému obohateniu učiva prvouky o spoločenstve včiel. Pánovi Brezinovi a pani Bc. Ďurašovej ďakujeme za pútavé rozprávanie a praktické ukážky.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Cvičenia v prírode pre 1. stupeň

V pondelok  2. októbra 2017 sa uskutočnili pre 1. stupeň Cvičenia v prírode. Triedne učiteľky mali pre žiakov pripravené rôzne športové súťaže, ktoré prebiehali na určených stanovištiach. V nich si mohli žiaci overiť svoju vytrvalosť, obratnosť, silu, rýchlosť a rovnováhu. Za plnenie úloh získavala celá trieda určitý počet bodov.  Najviac bodov získala 2. B trieda, ktorá na konci súťaží bola odmenená malou sladkou odmenou. Počas doobedia nám svietilo slniečko, ktoré spríjemňovalo náš deň.

                                                                                                                                                                            Mgr.  Daniela Matejková

fotogaléria
Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov

Pri príležitosti Svetového dňa mlieka na školách ( 27. 9. ) sme aj tento rok na našej škole pripravili aktivitu „Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov “, ktorá prebehla v dňoch 25. septembra až 29. septembra 2017. Je to spôsob, ako upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
Naši vyučujúci aj žiaci pristúpili k tejto problematike naozaj aktívne. Počas celého týždňa sa žiaci snažili nosiť zdravú mliečnu desiatu a robili si o tom štatistiku v rámci jednotlivých tried. Žiaci prvého stupňa mali zastúpenie mliečnej desiaty v priemere na 57,95 %. Na druhom stupni si mliečnu desiatu nosili najviac žiaci 5. A triedy / 52, 3 % /, vo vyšších ročníkoch to bolo podstatne menej.
V stredu bola v školskom rozhlase odvysielaná krátka relácia o význame mlieka pre ľudský organizmus. Mladší žiaci na prvom stupni sledovali interaktívny film Cesta mlieka, riešili kvízové úlohy o mlieku, modelovali a kreslili kravičku, vyrobili odznak s mliečnou tematikou, riešili mliečne matematické úlohy, vyhľadávali v Slovníku slovenského jazyka odvodené slová od slova mlieko, vyrobili plagát, slogan aj reklamu na mlieko a aj v anglickom jazyku si trénovali výslovnosť slov k téme mlieko. Žiaci na druhom stupni rozoberali básne o mlieku a aj sami ich tvorili, písali príbeh o mliečnych produktoch vyrobených v našej obci, rozprávali sa o mliečnych raňajkách a to nielen v slovenskom jazyku, ale aj v nemeckom jazyku a riešili matematické úlohy s mliečnou tematikou. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD, si zasúťažili v súťaži o mlieku „Dobre vedieť“, vyrábali koláž Mliečna cesta a absolvovali aj mliečnu ochutnávku.
Veríme, že aktivity tohto týždňa nadchli našich žiakov, aby v ich každodennom jedálničku nechýbalo mlieko a mliečne výrobky a aby sa aktívne podieľali na svojom zdravom vývine.
                                    
                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Európsky deň jazykov - výsledky


Anglický kvíz:
I. kategória:
1. miesto - 4.A
2. miesto - 3.A, 3.B

II. kategória:
1. miesto - 6.B
2. miesto - 5.A, 6.A

III. kategória
1. miesto - 8.B
2. miesto - 8.A
3. miesto - 7.A, 9.A

Nemecký kvíz:
1. miesto - 9.A
2. miesto - 7.A, 8.B
3. miesto - 8.A

                                                                                                                                                                          Katarína  Mittermayerová
26. september - Európsky deň jazykov


Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:
•Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia.
•Podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.
•Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl.

Európsky deň jazykov je zameraný na všetkých obyvateľov a jazyky Európy. Ešte v roku 2011 boli oficiálne internetové stránky preložené len do angličtiny a francúzštiny, od  roku 2013 sú už mnohojazyčné, niektoré materiály sú dostupné napríklad aj v esperante. Organizácie a jednotlivci v rámci Európskej únie usporadúvajú rôzne akcie vo všetkých krajinách Európy.
Aj naša škola sa po prvýkrát zapojila do týchto aktivít a vyučujúce cudzích jazykov pripravili pre žiakov I. aj II. stupňa zaujímavé kvízy z anglického i nemeckého jazyka. Veríme, že nové vedomosti, ktoré prostredníctvom kvízov nadobudli, ich budú motivovať k ešte väčšiemu záujmu o cudzie jazyky.
                                                                                                                                                                       Vyučujúce cudzích jazykov
Zbierka Biela pastelka

Dňa 22.9.2017 prebehla na našej škole a v obci dobrovoľná zbierka Biela pastelka. Je to  verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje život nevidiacim a slabozrakým Slovenska(ÚNSS). Do zbierky sa dobrovoľným príspevkom zapojili žiaci 1. a 2. stupňa, zbor pedagógov a miestne inštitúcie v obci. Dobrovoľníčkami, ktoré sa zúčastnili na zbierke, boli K. Nahalková z 8.A a P. Sitiariková z 3.B.Ďakujemeza každý príspevok.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Slávnostné otvorenie školského roka 2017 / 2018

Po dvojmesačných letných prázdninách opäť otvorila naša škola svoju bránu dňa 4. septembra 2017, kedy sa na školskom dvore zišli žiaci, rodičia a zamestnanci školy pri slávnostnom otvorení školského roka 2017 / 2018. V úvode zaznela štátna hymna a po nej predniesli milé básničky naši mladší žiaci. Nasledoval príhovor riaditeľky školy PhDr. Eleny Mackovej, ktorá privítala žiakov na prahu nového školského roka a zvlášť našich prváčikov, ktorí si zasadnú do školských lavíc po prvýkrát. Pani riaditeľka zároveň predstavila nových členov pedagogického zboru. Prítomných pozdravil aj pán starosta Mgr. Slavomír Kopáč. Pod vedením triednych učiteľov sa žiaci rozišli do svojich tried, kde boli oboznámení so školským poriadkom, právami detí a boli poučení o pravidlách bezpečnosti vo výchovno - vzdelávacom procese. Školský rok bol týmto odštartovaný a žiaci aj vyučujúci mohli začať napĺňať jeho ciele.

                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

V jeden pekný júnový deň 6. 6. 2018 sme sa zúčastnili olympiády v Spišskom Bystrom, súťažili žiaci 1. Stupňa. Žiaci zápolili v 5 disciplínach a to: beh, hod kriketkou, streľba na kôš, skok do diaľky a štafetový beh. Získali sme 15 medailí a ako škola sme skončili na 5. mieste. Žiaci sa unavili a získali krásny zážitok. Blahoželáme víťazom a prajeme veľ a ďalších úspechov.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
TALENTOVÁ SÚŤAŽ

V jedno slnečné poobedie dňa 31.5.2018 sa žiaci prvého stupňa popasovali s úlohami, ktorými preukázali svoj talent.
Predviedli sa vo vedomostiach z anglického jazyka, matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy , vlastivedy a výtvarnej výchovy. Žiaci boli rozdelení na dve kategórie, a to 1. a 2. ročník a v 2. kategórii súťažili žiaci 3. a 4. ročníka.

Výsledné skóre zo všetkých častí sa zrátalo a vzniklo následné poradie: v 1.kat.:

1.Miesto- Simonka Kupcčová, 1. B a Dávidko Ferenc, 1.B. 
2.Miesto- Martin Palic, 1. A
3.Miesto- Olívia Dilongová, 1. A

1.Miesto- Peter Ďuraš, 2. A a Benjamín Čech, 2. B
2.Miesto- Zuzka Bulavová, 2. A
3.Miesto- Petronela Školiaková, 2. B

Celkovým víťazom tejto kategórie sa stal Peter Ďuraš.

Poradie v 2.kat.:
1.Miesto- Evka Kondulová, 3. A
2.Miesto- Radko Sedlák, 3. B
3.Miesto- Nathaniel Kičák, 3. B

1.Miesto- Matúš Milan, 4. A
2.Miesto- Tomáš Géci, 4. A
3.Miesto- Simona Bulavová, 4. A

Celkovým víťazom sa stala Evka Kondulová.

Všetci výhercovia získali diplomy a malé ceny, blahoželáme im a prajeme veľa úspechov!

                                                                                                                                                                                   Mgr. Matúš Žoldák
Medzinárodný deň detí


V piatok 1. júna naši žiaci slávili svoj deň trochu netradične. Nečakalo ich totiž klasické vyučovanie, ale kultúrny a športový program. Deti z prvého stupňa sa hneď ráno roztancovali s tanečnou skupinou Street Dance, ktorá im predviedla moderné tance a následne ich aj aktívne zapojila do tanečných variácií. Potom sa naši mladší žiaci presunuli k amfiteátru, kde ich čakalo športové zápolenie Štefánikov trojboj. Všetky prítomné deti tu museli preukázať svoju obratnosť, silu a rýchlosť pri plazení cez tunel, prehadzovaní pneumatiky a behu do cieľa na čas. Medzitým si mohli zajazdiť na kolobežkách, zahrať sa loptové hry alebo skákať na švihadle. Tí, ktorí zvládli všetky disciplíny trojboja v najkratšom čase boli v jednotlivých ročníkoch odmenení „zlatou“, „striebornou“ a „bronzovou“ medailou s portrétom M. R. Štefánika. Po vyhodnotení si všetci žiaci zborovo zaspievali najobľúbenejšiu pieseň M. R. Štefánika - Keby som bol vtáčkom. Potom nasledoval program Spieva celá trieda, v ktorom sa jednotlivé triedy predstavili spoločným spevom svojej obľúbenej piesne. Celé podujatie prebiehalo za krásneho slnečného počasia a tak sa deti mohli dosýta vyšantiť a tešiť sa z príjemného dopoludnia.

Veľké poďakovanie za pomoc vyjadrujeme našim hasičom, hlavne p. veliteľovi Petrovi Gécimu, ktorý nám zabezpečil priestor v okolí amfiteátra bezpečnostnými páskami, aby si žiaci mohli užívať aktivity nerušene a v bezpečí.

Výsledky Štefánikovho trojboja:

0. ročník - chlapci:  1. C. Žiga                        0. ročník - dievčatá:   1. V. Čonková
                             2. J. Ferenc                                                    2. M. Pačajová
                             3. M. Pačaj                                                     3. D. Pušková                                                                    


1. ročník - chlapci:  1. M. Keďuch                  1. ročník - dievčatá:   1. O. Dilongová
                             2. M. Čonka                                                   2. K. Červenková
                             3. M. Zubák                                                    3. V. Hanková                                                                    


2. ročník - chlapci:  1. M. Puška                     2. ročník - dievčatá:   1. Z. Bulavová
                             2. P. Nagy                                                       2. L. Glejdurová
                             3. P. Nahalka                                                  3. M. Gigacová


3. ročník - chlapci:  1. J. Fendek                     3. ročník - dievčatá:   1. E. Kondulová
                             2. M. Glejdura                                                  2. S. Pušková
                             3. M. Vernarec                                                 3. P. Kupčová


4. ročník - chlapci:  1. V. Pitoňák                   4. ročník - dievčatá:   1. S. Bulavová
                             2. P. Kubaloš                                                 2. V. Pačajová
                             3. M. Milan                                                     3. V. Paračková

Víťazom srdečne blahoželáme !

                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Exkurzia druhákov do hasičskej zbrojnice

V utorok 29. mája sa druháci zúčastnili exkurzie do miestnej hasičskej zbrojnice, kde ich čakal pán Peter Géci - veliteľ DHZ v Lipt. Tepličke s tímom svojich spolupracovníkov. Našim druhákom pripravili bohatý program. Pán veliteľ ich previedol jednotlivými miestnosťami hasičskej zbrojnice a vysvetlil ich význam. Spolu s ostatnými členmi hasičského zboru oboznámil žiakov s hasičskou výstrojou a technikou, pričom nechýbali ani praktické ukážky využitia. Veľkým zážitkom pre prítomné deti bolo to, že sa mohli stať „malými hasičmi“ a každý z nich si vyskúšal skutočné hasenie ohňa pomocou menších hadíc. Potom hasiči predviedli aj zásah pri požiari s riadnymi hadicami a hasenie vodným delom. Nakoniec sa žiaci mohli povoziť na hasičskom aute s húkačkou. Pán veliteľ pútavou formou priblížil prácu hasičov nielen pri hasení požiarov, ale aj pri iných živelných udalostiach a pri záchrane ľudského života. Na záver boli naši žiaci obdarovaní peknými omaľovánkami s hasičskou tematikou. Exkurzia obohatila našich druhákov o nevšedné zážitky pri spoznávaní práce hasičov, ktoré im určite dlho utkvejú v pamäti.

                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Pravopisná olympiáda


Dňa 21. 5. 2018 si žiaci 1. - 4. ročníka mohli v popoludňajších hodinách overiť, ako ovládajú pravopis v praxi. Do školskej súťaže bolo prihlásených 37 žiakov. Žiaci pracovali s textami, ktorých obsah súvisel so životom M. R. Štefánika. Každý ročník mal iný text a iné požiadavky kopírujúce obsah učiva toho-ktorého ročníka. Niektorí žiaci sa potrápili, iní skončili v prekvapivo krátkom čase. Zvíťaziť nemohli všetci, no pochvala patrí všetkým súťažiacim.

Výsledky:

Kategória -  1. ročník
:
1. Natália Sitiariková
2. Martin Keďuch, Martin Palic
3. Simona Kupčová

Kategória -  2. ročník
:
1. Diana Marušinová, Dušan Pačaj
2. Radoslava Ferencová, Michaela Sedláková
3. Mária Gigacová, Petronela Školiaková

Kategória -  3. ročník
:
1. Martin Milan
2. Patrícia Sitiariková
3. Radoslav Sedlák

Kategória -  4. ročník
:
1. Matúš Milan
2. Simona Bulavová
3. Tomáš Géci

Víťazom blahoželáme!
                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria
LIETADLO M. R. ŠTEFÁNIKA


V rámci projektu M. R. Štefánika sme usporiadali v našej ZŠ  dňa 16. - 17. mája 2018 výstavu s názvom „LIETADLO M. R. ŠTEFÁNIKA“ Vystavené lietadlá si prezreli všetci žiaci školy. Účastníci výstavy mohli vidieť 50 modelov obdivuhodných lietadiel, ktoré vyrobili žiaci 1. stupňa. Zároveň prebehla  súťaž o najkrajšie lietadlo. Učitelia prostredníctvom anketových lístkov určili nasledovné poradie:

NAJKRAJŠIE LIETADLO M. R. ŠTEFÁNIKA:

1. miesto: Tomáš Géci - 4. A
2. miesto: Peter Nagy - 2. A
3. miesto: Dušan Pačaj - 2. A

Všetky ostatné vystavené modely lietadielaj bez poradia budú ocenené. Výstava splnila svoj kultúrno-spoločenský a výchovno - vzdelávací cieľ, začo organizátorka  výstavy Mgr. M. Frančeková ďakuje všetkým, ktorí na výstavu poskytli svoje modely. Taktiež poďakovanie patrí rodičom, ktorí boli nápomocní svojím deťom pri výrobe lietadiel, ale aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej priaznivý priebeh.

                                                                                                                                                                             Mgr. Mária Frančeková

fotogaléria
Výcvik na detskom dopravnom ihrisku a exkurzia do knižnice

Vo štvrtok 17. mája cestovali žiaci 2., 3. a 4. ročníka do Popradu, aby absolvovali výcvik na dopravnom ihrisku a navštívili regionálnu knižnicu. Pod odborným vedením p. Šalmu sa najskôr venovali teoretickej príprave. Oboznámili sa so zásadami bezpečného správania sa v cestnej premávke v pozícii chodca a cyklistu. Osvojené poznatky aplikovali v praktických činnostiach. Ich úlohou bolo zvládnuť techniku chôdze, jazdy na bicykloch a kolobežkách. Museli si všímať okolie, vyhodnocovať situácie z hľadiska bezpečnosti, správne reagovať na svetelné signály a dopravné značky. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Kým sa jedna skupina venovala dopravnej výchove, druhá navštívila regionálnu knižnicu, kde im knihovníčky zaujímavou formou priblížili tvorbu spisovateľa Ruda Morica a ukázali im priestory knižnice. Skupiny sa postupne vystriedali.

Podujatie prispelo k zvyšovaniu bezpečnosti žiakov v cestnej premávke a k rozvíjaniu ich pozitívneho vzťahu k literatúre.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Exkurzia: Lesnícke dni pod Tatrami


Dňa 26.04.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka spoločne zúčastnili exkurzie ktorá sa konala v meste Kežmarok. Celá táto akcia pod názvom Lesnícke dni pod Tatrami prebiehala na hlavnom námestí. Žiaci mali možnosť súťažiť na jednotlivých stanovištiach a overiť si svoje vedomosti. Absolvovali úlohy súvisiace s priradzovaním  lesných živočíchov a rastlín. Mali možnosť si vytvoriť vlastnú drevenú búdku pre vtáčikov, pozorovať prácu včiel naživo vo vystavenej včelej rodine, či vytvoriť sa niečo na pamiatku z lesných rastliniek. Celé toto podujatie sa konalo za účasti lesníkov z rôznych lesníckych združení a študentov lesníckych škôl z okolia mesta Kežmarok. Žiaci boli za svoje aktivity vyhodnotení a dostali symbolické ceny na pamiatku. Na záver  žiakov čakala prezentácia o Význame a ochrane lesa, ktorá sa konala v kine na námestí. Napriek trocha chladnému a daždivému počasiu, všetko prebehlo úspešne a žiakom sa exkurzia páčila.

                                                                                                                                                                              Mgr. Zuzana Baranová

fotogaléria
Deň Zeme

Naša škola sa v rámci projektu Zelená škola, zapojila do prác s recyklovaným materiálom, kde mali žiaci možnosť využiť svoju fantáziu i šikovnosť a vytvoriť rôzne predmety z recyklovaného materiálu. Zároveň sa všetky vytvorené predmety predstavili na výstave školských prác pri príležitosti dňa Zeme, ktorá sa konala dňa 24.4.2018. V tento deň mali žiaci možnosť vidieť výstavu a zúčastnili sa aj prednášky o ochrane a význame lesa. Všetky vystavené predmety boli zhodnotené. Umiestnenie za výrobky z recyklovaného materiálu je nasledovné. Boli vyhodnotené práce v dvoch kategóriách:  jednotlivci a triedy

Jednotlivci:
1. Mária Géciová 1.A
2. Mária Gigacová 2.A
3. Karolína Glejdúrová 1.A
Triedy
1. 0.A
2. 3.A a 3.B
3. 2.A.

Všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili, ďakujeme a tým najlepším budú odovzdané malé ceny a diplomy.                                                                                                             

                                                                                                                                                                              Mgr. Zuzana Baranová


Príspevok žiačky ku dňu Zeme

Dňa 24. 4. 2018 sa pri príležitosti Dňa Zeme na našej škole uskutočnila beseda s lesníkom, pánom Sýkorom, ktorý nám porozprával o lese. Pútavo nám opísal a porozprával zážitky zo svojej dennodennej praxe. Zaujalo nás rozprávanie o jeho stretnutiach s medveďmi. Bolo to napínavé rozprávanie. Pán lesník nás tiež oboznámil s drevinami, ktoré sa nachádzajú v Nízkych Tatrách. Prezradil nám, že jeho najobľúbenejším stromom je jedľa biela, ktorá ho zaujala svojou farbou a vôňou. Zo zvierat najradšej pozoruje vtákov, najmä tetrova hlucháňa.
V závere sme sa mohli lesníka opýtať na veci, ktoré nás o práci v lese zaujímali. Dostali sme tiež cenné rady ako sa správať pri stretnutí s divou zverou. Beseda sa nám všetkým veľmi páčila.

                                                                                                                                                                                 Natália Muchová 8.B

fotogaléria
Slávik Slovenska – okresné kolo

V piatok 11. mája 2018  sa v Poprade konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu základnú školu reprezentovali víťazky školského kola Lenka Glejdurová 2. B, Adelka Ovsiaková 5. A a Ema Mlynárová 8. B.  Žiačky podali v silnej konkurencii pekné výkony. Najviac sa darilo Lenke Glejdurovej , ktorá v 1. kategórii obsadila 2. miesto.  K umiestneniu jej srdečne blahoželáme!!! Poďakovanie patrí aj p. Pavlovi Janíkovi za hudobný sprievod pri príprave, ako aj vystúpení.
                                                                       
                                                                                                                                                                              Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Deň matiek

Jeden z najkrajších májových dní patrí každý rok našim mamám. Žiaci našej školy sa preto rozhodli, že sa svojim mamkám a babkám poďakujú prostredníctvom kultúrneho programu, ktorý si so svojimi pani učiteľkami nacvičovali už niekoľko týždňov. V nedeľu 6. mája 2018 skrášlili deň spevom, tancom a básňami nejednej mame, z ktorých bolo cítiť lásku a hrdosť na svoje detí. Strávili sme tak spolu pekné májové popoludnie plné vďaky a radosti.

                                                                                                                                           Mgr. Katarína Kupčová, Mgr. Veronika Mervová

fotogaléria
Exkurzia v Mestskej knižnici Svit


Dňa 26. apríla sa vybraní žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Mestskej knižnici Svit. Cieľom bolo oboznámiť sa s anglickou literatúrou vhodnou pre daný vek. Prečítali si ukážky z niekoľkých kníh a vyjadrili svoje myšlienky ako textu porozumeli. Mestská knižnica pre nás pripravila bibliografiu najnovších kníh pre mládež a mali sme možnosť pozrieť si aj výstavu obrazov akad. maliara Mgr. Juraja Ujházyho pochádzajúceho zo Svitu a výstavu diel českých ilustrátorov detských kníh. V meste sme neobišli bustu a pamätnú tabuľu J.A. Baťu, ktorý mesto založil a významne prispel k jeho rozvoju. V závere exkurzie sme navštívili priestory železničnej stanice, ktorej hala je kultúrnou pamiatkou a kde sa natáčal slovenský tanečný film Backstage. Jeho premiéru si mnohí mohli nedávno pozrieť v našich kinách. Odchádzali sme plní dojmov a zážitkov.

                                                                                                                                                                              Mgr. Ivana Kňazovická

fotogaléria
Matematická olympiáda - okresné kolo


Dňa  17. apríla 2018 sa v Poprade konal 67. ročník okresného kola matematickej olympiády pre žiakov 6. - 8. ročníka. Našu školu reprezentovala žiačka 6. A triedy, Katarína Smolárová, ktorá bola úspešnou riešiteľkou a skončila na 4. mieste  (11. v poradí z celkového počtu žiakov 32). Blahoželáme a prajeme veľa ďalších matematických úspechov.

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá

Pytagoriáda - okresné kolo

Dňa 13. a 14. marca 2018 sa v Poprade uskutočnil 39. ročník okresného kola Pytagoriády žiakov tretieho až ôsmeho ročníka. Zo všetkých našich žiakov bola úspešnou riešiteľkou Katka Smolárová, žiačka 6. A triedy, ktorá skončila na 8. mieste z celkového počtu 23 žiakov vo svojej kategórii. Blahoželáme!

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá

Exkurzia


V jeden slnečný deň 12. apríla 2018 sme sa vybrali za poznávaním histórie a vedy. Žiaci 3. a 4. ročníka navštívili planetárium v Prešove, kde sa dozvedeli veľa o našej Zemi a vesmíre, o jeho fungovaní a vzniku. Potom sme sa zúčastnili prehliadky Solivaru, v ktorom deti videli budovy tohto komplexu a spoznali procesy výroby soli. Presúvali sme sa po viacerých objektoch a videli sme zaujímavé exponáty a prístroje, ktorými v minulosti spracúvali túto hodnotnú surovinu.Našu exkurziu sme ukončili v nákupnom centre, kde si deti kúpili kvety, aby potešili svojich rodičov.  

                                                                                                                                                      Mgr. Matúš Žoldák, Mgr. Marta Kubová 

fotogaléria
Súťaž o najstaršiu knihu

Mesiac marec sa už tradične spája s knihou, preto bola v našej škole začiatkom mesiaca vyhlásená súťaž o najstaršiu knihu. Žiaci hľadali svoje knižné úlovky do 26. marca, kedy sa uskutočnilo vyhodnotenie. Porota dôsledne skontrolovala roky vydania všetkých súťažných kníh. Najstaršiu knihu priniesol Kristián Šramel z 8. B. Kniha  bola vydaná v roku 1832 a obsahovala náboženské texty. Výherca si odniesol vecnú výhru. Ostatní mali možnosť prezrieť si knihy, ktoré boli vydané dávno pred tým, ako sme sa narodili.

                                                                                                                                                        Kristián Šramel (8. B), vyučujúce SJL

fotogaléria
Medzníky 2. svetovej vojny - školské kolo

Dňa 23. 3. 2018 prebehlo na našej škole školské kolo súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Ide o súťaž, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme už niekoľko rokov. Je určená pre žiakov 9. ročníka a  jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín ako je 2. svetová vojna a SNP, ďalej budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu v 2. svetovej vojne, pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu a v neposlednom rade prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí.
Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov 9. ročníka a prebehla formou testu, ktorý sa skladal z 3 okruhov - 2. svetová vojna v Európe a vo svete,  Slovensko počas 2. svetovej vojny,  SNP a koniec 2. svetovej vojny pod Tatrami. Najlepšie umiestnenie v školskom kole získali: Terézia Vernarecová, Patrik Mucha a Marek Smolár ml. K umiestneniu na prvých priečkach im blahoželáme. Títo žiaci zároveň vytvoria 3-členné družstvo, ktoré bude našu školu reprezentovať na finále v Poprade.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Biblická olympiáda - okresné (dekanátne) kolo

22. 3. 2018  traja žiaci (Daniel Ďurica - 8.B, Kristián Šramel - 8.B a Tatiána Gnojčáková - 6.B) ktorí vyšli víťazne zo školského kola vytvorili 3-členné družstvo a zúčastnili sa okresného (dekanátneho) kola Biblickej olympiády v Poprade. Tento rok bola Biblická olympiáda zameraná na Knihu Genezis 12 - 50 kap. a Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou vybraných kníh bola Poslušnosť Božiemu hlasu. Súťaže sa v rámci okresu zúčastnilo 15 škôl, pričom naša škola sa ocitla na 8. mieste.Nakoľko v rámci okresu sa súťaže zúčastnili dva dekanáty - Popradský dekanát a Spišskoštiavnický dekanát, vyhodnotenie prebieha aj v rámci jednotlivých dekanátov. Za Spišskoštiavnický dekanát, do ktorého patrí aj Liptovská Teplička sa súťaže zúčastnili 4 družstvá (Spišský Štiavnik, Spišské Bystré, Vikartovce a Liptovská Teplička).Žiaľ nášmu družstvu sa nepodarilo nadviazať na úspechy našej školy v minulých rokoch a ocitlo sa v rámci dekanátuaj tento rok na 4. mieste.


                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová

fotogaléria
Najmladší žiaci v knižnici

Už tradične sa v marci venuje väčšia pozornosť čítaniu a knihám. Žiaci 0. a 1. ročníka pri tejto príležitosti navštívili školskú knižnicu. Prezreli si jej priestory, oboznámili sa s pravidlami, ktoré platia v knižnici, prelistovali si niektoré knihy a časopisy. V knižnici si vypočuli príbeh z detstva M. R. Štefánika a vyrobili záložky.
Žiaci 2. ročníka absolvovali exkurziu do obecnej knižnice. Pani knihovníčka Mgr. Katarína Fedorová im pútavou formou sprostredkovala informácie o prevádzke, orientácii pri výbere kníh, o zaobchádzaní s knihami. V jej podaní si druháci vypočuli zaujímavý príbeh o hlucháňovi, ktorý sa kúpal v mravenisku. Potom si mohli prezrieť knihy, ktoré ich upútali a pani knihovníčka ich pozvala medzi registrovaných čitateľov knižnice.
Veríme, že tieto aktivity prispejú k formovaniu pozitívneho vzťahu žiakov k čítaniu a obidve knižnice navštívia aj individuálne.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková
fotogaléria
Slávik Slovenska

Dňa 23. 3. 2018 v našej škole zazneli melódie známych slovenských ľudových piesní.  Na súťaži Slávik Slovenska sa zišli zástupcovia tried od prvého až po ôsmy ročník, ktorí postúpili  do školského kola, aby zabojovali o najlepšie umiestnenia. Víťazi triednych kôl súťažili v troch kategóriách :

1. kategória:
1. miesto: Lenka Glejdurová, 2. B
2. miesto: Viktória Palicová, 3. B
3. miesto: Ivana Fendeková, 1. A

2. kategória:
1. miesto: Adela Ovsiaková, 5. A
2. miesto: Antónia Dunajská, 6. A
3. miesto: Denisa Fendeková, 5. A

3. kategória:
1. miesto: Ema Mlynárová, 8. B
2. miesto: Soňa Mešťanová, 7. A
3. miesto: Natália Misálová, 7. A

Víťazkám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v reprezentovaní našej školy!

                                                                                                                                                                              Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Výstava  cudzojazyčnej literatúry

Marec ako mesiac knihy sme si na našej škole pripomenuli aj výstavou cudzojazyčnej literatúry, do ktorej prispeli žiaci i učitelia. Vystavené boli knihy v siedmich cudzích jazykoch - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, poľský a český. Cieľom bolo umožniť priamy kontakt s literatúrou v inom jazyku a motivovať k väčšej práci na sebe samom, pretože poznatky získané v škole nestačia. A možno raz sa podarí niektorému z jej návštevníkov siahnuť po takejto knihe a prečítať ju s tým, že jej porozumie.

                                                                                                                                                                              Mgr. Ivana Kňazovická

fotogaléria
Marec - mesiac knihy

Marec patrí už tradične knihám. Vyučujúce slovenčiny pripravili pre žiakov  2. stupňa  ZŠ rôzne aktivity, ktoré mali žiakom pripomenúť dôležitosť kníh v živote človeka. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry žiaci predstavili ostatným spolužiakom svoju obľúbenú knihu a  piataci si vyskúšali aj dramatizáciu rozprávky. Na záver marca - mesiaca knihy sme pre všetkých žiakov 2. stupňa pripravili exkurziu do  obecnej knižnice v Liptovskej Tepličke, na ktorej sa z pútavého výkladu pani knihovníčky Mgr. Kataríny Fedorovej dozvedeli veľa zaujímavostí o histórii i súčasnosti knižnice, vyskúšali si správne ukladanie kníh do jednotlivých oddelení knižnice  a prezreli si niektoré knihy z oblastí, o ktoré sa zaujímajú. Veríme, že aj týmito aktivitami sa nám podarí zvýšiť záujem žiakov o čítanie a podnietime ich kladný vzťah k literatúre.

                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

Aj v tomto školskom roku sa najlepší recitátori našej školy  v spolupráci so svojimi učiteľmi poctivo pripravovali na obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo 20. februára 2018 v Poprade.

V III. kategórii zopakoval svoje minuloročné víťazstvo Maroš Oravec z 8.A, ktorý opäť potvrdil svoje kvality a s básňou Vojtecha Mihálika obsadil 1. miesto.

V II. kategórii  zabojovala  Alexandra Nagyová z 5.A a s vynikajúcim prednesom básne Milana Rúfusa sa taktiež umiestnila na 1. mieste.

V I. kategórii nás vzorne reprezentovali mladší žiaci - Alexander Emanuel Kopáč z 3.A a Patrícia Sitiariková z 3.B.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Mittermayerová
Dejepisná olympiáda - okresné kolo


Dňa 15. februára sa žiak 8.B triedy Daniel Ďurica zúčastnil okresného kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Poprade.  Okresné kolo podobne ako školské pozostávalo z testu, ktorý mal tričasti:  monotematickýcelok na tému Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami, učivo príslušného ročníka a regionálna história. Daniel Ďurica sa v okresnom kole umiestnil na 12. mieste a s počtom bodov 67 získal titul Úspešný riešiteľ. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorému sa podarí z maximálneho množstva bodov t. j. 100 získať minimálne 60.

Z jeho úspechu sa tešíme a zároveň mu blahoželáme!

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Malá mama

V priebehu mesiaca február (22. 2. 2018) prebehlo v našej škole školské kolo súťaže „Malá mama“, ktorá má už viacročnú tradíciu. Zapojilo sa do nej 23 dievčat  nultého, prvého a druhého ročníka. Súťažili v štyroch disciplínach: spievanie uspávanky, skladanie oblečenia, prišívanie gombíkov, šnurovanie topánok.

Zaslúženými víťazmi sa stali:

0. a 1. ročník

1. miesto: Simona Kupčová 1. B
2. miesto: Miriam Pušková 0. A
3. miesto: Mária Géciová 1. A

2. ročník

1. miesto:  Michaela Sedláková  2. A
2. miesto:  Zuzana Bulavová  2. A
3. miesto:  Lenka Glejdurová 2. B

Víťazi boli odmenení peknými cenami
. Srdečne im blahoželáme!

                                                                                                                                                                             Mgr. Mária Frančeková

fotogaléria
Cvičenia v prírode

 
22. februára sa naši najmenší žiaci vybrali za športom.  Absolvovali  zimné cvičenia v prírode. Počasie nám prialo a zasnežená krajina umocňovala dojmy z výletu do prírody.Cvičenia sa konali v okolí našej obce. Žiaci počas presunu po určenej trase na jednotlivých stanovištiach plnili aj rôzne úlohy ako chodenie po stopách spolužiakov, ťahanie raneného na saniach, stavanie pyramídy zo snehu, hádzanie snehových gúľ na určené miesto. Na záver samozrejme nechýbala ani vytúžená sánkovačka.

Nakoniec sme sa plní zážitkov z pekného dňa vrátili domov.

                                                                                                                                                                              Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Vážení rodičia a priatelia našej školy,


pripravili sme pre Vás štvrté číslo nášho školského časopisu „Pastelka“. Je koncipovaný ako pestrý kaleidoskop ukážok najkrajších literárnych a výtvarných prác našich žiakov, informácií zo života školy, poučenia i zábavy. Veríme, že sa Vám časopis bude páčiť a aj naďalej si zachová Vašu priazeň.

                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Hviezdoslavov Kubín /2. a 3. kategória/ - školské kolo

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž Hviezdoslavov Kubín. Žiaci druhého stupňa súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy v dvoch kategóriách. Porota v zložení  PhDr. E. Macková, Mgr. V. Mervová a Mgr. K. Mittermayerová si vypočula výkony zúčastnených žiakov. Po krátkej porade oznámila nasledovné výsledky:

II. kategória: poézia
1. Alexandra Nagyová 5.A
3. Katarína Nahalková 6.A

III. kategória: poézia
1. Maroš Oravec 8. A
2. Natália Misálová 7. A
3. Natália Muchová 8. B

III. kategória: próza
1. Alexandra Koreňová 8. B

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v reprezentovaní našej školy.

                                                                                                                                                                              Mgr. Veronika Mervová

fotogaléria
Biblická olympiáda - školské kolo


V dňoch 30. - 31. januára sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, ktorí boli úspešnými riešiteľmi v triednych kolách. Na pomyselných stupňoch víťazov sa umiestnili:

1. miesto - Daniel Ďurica, 8.B -  67bodov
2. miesto - Tatiana Gnojčáková, 6.B -  58bodov
3. miesto - Kristián Šramel, 8.B - 49bodov

Títo traja žiaci vytvoria 3-členné družstvo, ktoré bude našu školu reprezentovať na okresnom (dekanátnom) kole 22. marca. Náhradníčkou s počtom bodov 48 sa stala Katarína Smolárová zo 6.A triedy, ktorá sa bude tiež pripravovať na súťaž a môže zastúpiť neprítomného člena družstva v okresnom (dekanátnom) kole; prípadne vo vyšších postupových kolách.
Výhercom školského kola srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v okresnom (dekanátnom) kole!

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Hviezdoslavov Kubín  /1. kategória/ - školské kolo

V pondelok 29. 1. 2018 sa najlepší recitátori  2. - 4. ročníka ZŠ predviedli v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Do školského kola postúpilo 18 žiakov.  Súťažilo sa vo  dvoch podkategóriách: umelecký prednes poézie, umelecký prednes prózy. Porota ocenila kvalitnú prípravu všetkých súťažiacich a vynikajúci výber textov. Víťazom blahoželáme! 

Poézia:
1. Patrícia Sitiariková, 3. B
2. Peter Nagy, 2. A
3. Diana Marušinová, 2. B

Próza:
1. Alexander E. Kopáč, 3. A
2. Zuzana Bulavová, 2. A
3. Simona Bulavová, 4. A

                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria