OZNAMY

Nový email školy: riaditel.zslt@gmail.com


Z dôvodu rôzneho výkladu školského poriadku zo strany žiakov, rodičov a učiteľov a po prerokovaní s Radou školy Vám oznamujeme, že:

1. - Na hodinu TEV sú povolené kvôli bezpečnosti legíny bez zipsov, kovových ozdôb a bez nevhodnej potlače. Tiež sú povolené krátke legíny.

2. - Žiaci 2. stupňa si môžu nechávať prezuvky v škole vo vrecúšku na vešiaku. Ukladanie pod lavičku neodporúčame.

3. - Kroxy nie sú zakázané, ale z bezpečnostných dôvodov ich neodporúčame.

4. - Rifle, ktoré majú otvory a sú potrhané nie sú povolené, haremky a leginy áno.

                                                                                                                                                                                Riaditeľka školy


Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že v dokumente Školský poriadok sú vykonané zmeny. Sú zverejnené v časti Dodatok č. 2 ku Školskému poriadku.

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že v dokumente Školský poriadok sú vykonané zmeny. Sú zverejnené v časti Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku.


Novinka v ŠKD - platba bankovým prevodom.
O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia
Malý majster

Dňa 7. 12. 2016 sa uskutočnila súťaž Malý majster pre žiakov (chlapcov) 0. - 2. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 32 chlapcov. Chlapci predviedli svoju zručnosť, rýchlosť a šikovnosť v štyroch disciplínach:

1. Zatĺkanie klincov
2. Skladanie puzzle -  pracovné nástroje
3. Šnurovanie topánok
4. Stavba veže z kociek

Výsledky súťaže:

0. a 1. ročník
1
. miesto: Roman Fedor 1. A
2
. miesto: Adam Smolár 1. B
3
. miesto: Peter Nagy 1. A

2. ročník

1.
miestoMarek Glejdura 2.A
2.
miestoRadoslav Sedlák 2.B
3.
miestoAlex Gajdoš 2.B

Najlepší „majstri“  boli odmenení vecnými cenami. Ostatní dostali omaľovánku malého majstra a sladkú odmenu.

                                                                                                                                                                            Mgr. Daniela Matejková

fotogaléria
Červené stužky


1. december je každoročne vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou ako Svetový deň boja proti AIDS. V tento deň na našej škole zároveň vyvrcholila celoslovenská kampaň Červené stužky, do ktorej sme sa zapojili. Červené stužky sú symbolom solidarity boja proti tejto chorobe. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol života a krvi. Našu solidaritu v boji s touto chorobou sme vyjadrili na našej škole rozdávaním a nosením červených stužiek. Rozdávať červené stužky sa podujali dievčatá zo 7.A triedy.  Do akcie sa zapojili mnohí žiaci II. stupňa i učitelia.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová

fotogaléria
Projekt E-twinning


Pracujeme na projekte E-twinning, píšeme listy a tešíme sa z listov, ktoré nám píšu žiaci z Turecka, Česka a Francúzska. Práve čítame listy, ktoré nám prišli z Francúzska. Sú to odpovede na naše listy. Poslali nám aj vianočné pozdravy. Aj my sa chystáme urobiť pohľadnice, ktoré potom pošleme našim priateľom.

MERRY   CHRISTMAS   AND   A HAPPY   NEW   YEAR  -  Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

                                                                                                                                                                                  Mgr. B. Neuvirthová

fotogaléria
Boli sme vo Svite


Dňa 1. decembra 2016 sa žiaci 9. A triedy s výchovnou poradkyňou školy zúčastnili Dňa otvorených dverí v SOŠ Svit. Strávili tam celé dopoludnie, pretože bol pripravený zaujímavý program. Žiaci deviataci pracovali so stredoškolákmi v tvorivých dielňach. Dievčatá sa pokúšali šiť na strojoch, tkať na krosnách, robili si s grafikmi vlastné vizitky. Chlapcov zaujali robotické stavebnice z Lega a miešanie „farieb“ v chemických laboratóriách.

Pre výchovných poradcov bol pripravený workshop o moderných trendoch v školstve a odbornom vzdelávaní.
Akcia bola vydarená, a preto ďakujeme tejto strednej škole za pozvanie.

                                                                                                                                                RNDr. Emília Rigdová, výchovná poradkyňa
Novinka v sekcii - "Materská škola"
Šaliansky Maťko

Dňa 28.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v prednese slovenských povestí v rozsahu 6 minút. Hodnotil sa  výber textu, dramatizácia, výslovnosť, mimojazykové prostriedky. Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na obvodnom kole v Poprade.

I. kategória      žiaci 2.- 3. ročníka
1.miesto           Natália Buľavčáková 3.A
2.miesto           Paťka Sitiariková   2.B
                        Nathaniel Kičák    2.B
3.miesto           Marek Glejdura  2.A
                        A.E.Kopáč  2.A

II. kategória      žiaci 4.- 5. ročníka
1.miesto            Alexandra Nagyová 4.A
2.miesto            Tatiana Gnojčáková 5.B
3.miesto            nebolo udelené

III. kategória      žiaci 6.- 7. Ročníka
1.miesto             Maroš Oravec 7.A
2.miesto             Sára Kováčová 7.B
3.miesto             nebolo udelené

Menovaným úspešným víťazom blahoželáme .

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová
                   
fotogaléria
Putovná výstava - fyzikálne pokusy

Dňa 28.11.2016 sa počas 3. vyučovacej hodiny uskutočnila pre druhý stupeň našej školy PUTOVNÁ VÝSTAVA, ktorá sa zaoberala fyzikálnymi pokusmi. Atraktívnosťou bolo, že táto putovná výstava prebehla interaktívnou a zábavnou formou medzi žiakmi a účinkujúcimi. Pre našich žiakov to bolo nielen veľmi zaujímavé, ale aj poučné.

                                                                                                                                                                            Mgr. Lucia Sedliačiková

fotogaléria
Účelové cvičenie


Dňa 18.11.2016 sa pre žiakov 2. stupňa uskutočnila praktická časť účelového cvičenia. Vzhľadom na nepriaznivé počasie boli jednotlivé stanovišťa umiestnené v škole. Žiaci si preverili svoje vedomosti a zručnosti z civilnej obrany, zdravotnej prípravy, pobytu a pohybu v prírode a dopravnej výchovy. Pričom na každom stanovišti získavali body, maximálne 100 bodov. Ste zvedaví ako sa jednotlivým triedam darilo? Okrem fotografií prikladáme i výsledkovú listinu. Víťazom srdečne blahoželáme.

1. miesto - 8.A (96 bodov)
2. miesto - 7.B (93 bodov)
3. miesto - 5.B (91 bodov)
4. miesto - 9.A (89 bodov)
5. miesto - 5.A (87 bodov)
6. miesto - 6.A (81 bodov)
7. miesto - 7.A (79 bodov)

                                                                                                                                                                                 Mgr. Jana Kováčová

fotogaléria
KOMPARO 2016

Dňa 16.novembra 2016 prebehlo testovanie ôsmakov a deviatakov KOMPARO 2016. Pre deviatakov to znamenalo cvičné testovanie na MONITOR 9 z predmetov matematika, slovenský jazyk a pre ôsmakov zistenie úrovne vedomostí z rôznych predmetov. Každý účastník testovania dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska. Výsledky testovania dostaneme začiatkom januára. Koordinátorkou testovania bola p.zast.Durajová.

                                                                                                                                                                             Mgr.Lucia Sedliačiková

fotogaléria
Školské kolo technickej olympiády

Dňa 14.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo technickej olympiády pre žiakov  8. a  9. ročníka. Olympiády sa zúčastnilo 8 žiakov. Školské kolo prebehlo formou riešenia vedomostného testu pozostávajúceho z 20 úloh.

Výsledky súťaže:
1. Patrik Mucha 8. A
2. Sebastián Koreň 8.A
3. Juraj Kondula 8.A

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá
Informatický bobor 2016/17

V dňoch 11. a 15. novembra 2016 prebehol už 10. ročník  on-line súťaže iBobor. V dvoch kategóriách súťažili aj  žiaci našej školy, ktorí on-line riešili ľahké, stredne náročné  aj ťažké úlohy. Dňa 11. novembra súťažili Bobríci - žiaci štvrtého ročníka a 15.novembra Benjamíni  -žiaci piateho až siedmeho ročníka.

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie
u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie informačných a komunikačných technológii a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Úspešní  riešitelia:
kategória  Bobík - Natália Kontrišová 4.A
kategória  Benjamín - Lea Polnická 7.B
                                  Antónia Dunajská 5.A
                                  Monika Vernarecová 7-B
                                  Katarína Smolárová 5.A

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá

fotogaléria
Hodiny anglického jazyka


Hodiny anglického jazyka sú v rámci konverzácie oživené scénkami na určitú tému. Žiaci sa na ne dokonale pripravujú, dokonca si vyrábajú aj kostýmy a rôzne rekvizity potrebné k vystúpeniu. Sú nadšení , vžijú sa do jednotlivých postáv a aj ich slovná zásoba je bohatšia. Triedy medzi sebou súťažia, kto bude lepší, aby sa aj iní dostali do povedomia spolužiakov a rodičov.

                                                                                                                                                                          Mgr. Božena Neuvirthová         

fotogaléria
Svetový deň diabetu - 14. november 2016

14. november 2016 bol Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za Svetový deň diabetu. Slovensko patrí medzi krajiny s nárastom počtu pacientov s cukrovkou. Toto ochorenie súvisí s nezdravým životným štýlom, nedostatkom pohybu, obezitou, nadmernou konzumáciou nezdravých kalorických jedál a jedál s vysokým obsahom cukrov a nasýtených tukov.

Na podporu zdravia našich žiakov a ich výchovu k správnemu spôsobu života sme v tento deň uskutočnili na celej škole pohybovú aktivitu počas veľkej prestávky. Starší žiaci absolvovali prechádzku po školskom dvore a v blízkom okolí školy a najmladší žiaci sa pohybovali po chodbách školy a skákali po schodoch. Cieľom bolo prežiť prestávku v neustálom pohybe, nakoľko počas vyučovacích hodín musia žiaci prevažne sedieť v laviciach. Takáto aktívna veľká prestávka sa žiakom páčila a pohyb i pobyt na čerstvom vzduchu všetkým prospel.  
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                 Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Prednášky o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji


Dňa 7. novembra 2016 sa žiaci 3. až 9. ročníka zúčastnili prednášok organizovaných MP Education, s.r.o., ktoré boli zamerané k prierezovým témam: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, mediálna výchova, multikultúrna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu.

Žiakom prednášala lektorka, p. Ing. Zuzana Šutá, ktorá ich zaujala vysoko profesionálnym a zároveň ľudským a priateľským spôsobom prezentácie vybraných tém.

Pre žiakov 3. a 4. ročníka bola vybraná prednáška na tému „Na svete nie si sám“, zameraná na podporu individuality a zdravého sebavedomia, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť...) a rozvoj zodpovednosti voči sebe a svojmu okoliu.

Žiaci 5. až 7. ročníka mali pripravenú tému „Si online“. Riešila vplyv nových informačných technológií na vývoj dieťaťa a na sociálne vzťahy. Nevyhýbala sa ani problematike rizík sociálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking...).

Téma „Báť, či nebáť sa...?“ žiakom 8. a 9. ročníka nastolila problematiku rizikových faktorov v období dospievania (škodlivé návyky ako fajčenie, alkohol, drogová závislosť) a týkala sa aj sexuálneho správania, života v rodine a potreby bezpečia, lásky a úcty.

                                                                                                                                                RNDr. Emília Rigdová, výchovná poradkyňa

fotogaléria
Besiedka

18. novembra 2016 žiaci 3. A preukázali na hodine slovenského jazyka a literatúry svoje tvorivé schopnosti podložené čitateľskými zručnosťami. Žiaci si na základe prečítanej  knihy Už ho vezú!  od Ľudmily Podjavorinskej pripravili besiedku. Besiedka mala svoju moderátorku. Tá ju viedla od začiatku až do konca. Tri skupiny žiakov si pripravili krátke etudy, kde zdramatizovali básne : Na tanci, Žabiatko. Ich vystúpenie bolo podčiarknuté vlastnoručne vyrobenými  rekvizitami, maskami. Pripravili si aj hudbu. Jedna žiacka skupina spestrila besiedku tancom - ten si nacvičili úplne sami. Je úžasné, že žiaci venovali voľný deň príprave besiedky. Vďaka patrí aj rodičom , ktorí im pomáhali.

                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria
Biblická olympiáda

V dňoch 8., 9. a 16. novembra 2016 prebehli triedne kolá Biblickej olympiády, ktorých sa mali možnosť zúčastniť žiaci 6. - 9. ročníka. Účasť na triednych kolách v jednotlivých triedach vyzerala nasledovne:

6.A - 4 žiaci
7.A - 19 žiakov
7.B - 20 žiakov
8.A - nezúčastnil sa nikto
9.A - 6 žiaci

Žiaci absolvovali test, ktorý mal preveriť ich všeobecné vedomosti z Biblie. V teste odpovedali na 15 otázok, pričom na postup do školského kola bolo potrebné získať nadpolovičnú väčšinu bodov, minimálne 8.

Do školského kola postúpili 6 žiaci, menovite:

6.A - Peter Fendek (8b), Natália Misálová (10b)
9.A - Miriam Mlynárová (8b), Bibiána Hudáková (9b), Laura Mešťanová (9b), Tamara Gumuláková (10b)

Všetkým, ktorí sa triednych kôl zúčastnili ďakujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v školskom kole!

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Týždeň ovocia a zeleniny - vyhodnotenie

Od 7. 11. do 11.11. 2016  sme na našej škole vyhlásili „Týždeň ovocia a zeleniny“ pre zlepšenie stravovacích návykov našich žiakov. Počas celého týždňa si jednotlivé triedy zaznamenávali, koľko ovocia a zeleniny skonzumovali na desiatu. Celkové vyhodnotenie tried predkladáme v priloženej tabuľke. Za úvahu azda stojí, či priemerné percento za celú školu je dôvodom na spokojnosť so zložením stravy našej mladej generácie.

                                                                                                                                                                                 Ing. Viera Knappová
Červené stužky


Dňa 15. 11. 2016 sa na našej škole v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky a taktiež v rámci Európskeho  týždňa boja proti drogám uskutočnila prednáška o látkových a nelátkových závislostiach, pričom pozornosť bola upriamená hlavne na alkohol ako na drogu č. 1, s ktorou sa žiaci najčastejšie stretávajú vo svojom okolí. Prednášky sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Na prednášku boli pozvaní členovia hnutia Kruciáta - oslobodenie človeka. Hnutie je určené všetkým tým, ktorí majú problémy prevažne s alkoholom, ale aj drogami, prípadne s inými závislosťami sami, alebo vo svojom okolí.V prednáške so svojimi príspevkami vystúpili:

1.RNDr. Jozef Paločko
, člen hnutia Kruciáta - oslobodenie človeka a člen koordinačného výboru Kruciáta - oslobodenie človeka (bývalý pedagóg v súčasnosti na zaslúženom odpočinku), ktorý poinformoval žiakov  o závislostiach vo všeobecnej rovine.

2.dvaja ľudia z Útulku sv. Františka v Levoči
, ktorí podali osobné svedectvo o probléme alkoholizmu a o boji s ním.

3.Mgr. Roman Gažúr OFMConv.
, z rehoľnej spoločnosti Rádu menších bratov konventuálov, ľudovo nazývaných minoriti, ktorý prednášal o pastoračnej starostlivosti a pomoci ľuďom s vyššie spomínanými problémami.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Prieskum záujmu o mliečny automat

Vážení rodičia,
žiadame Vás o vyjadrenie Vášho záujmu, prípadne nezáujmu o využitie školského mliečneho automatu za nasledovných podmienok:
- výber mlieka z automatu môže byť realizovaný žiakmi kedykoľvek
- platba za mlieko bude realizovaná formou kreditného kľúča, ktorý je dobíjateľný sumou 5,- € za kredit + 4,- € záloha
  na kľúč
- platba sumy 9,- € sa môže realizovať poštovou poukážkou, platbou cez bankový účet alebo hotovosťou
- záloha na kľúč 4,- € sa po vystúpení z programu vráti
- cena čistého mlieka Dráčik 250 ml je 0,32 €
- cena ochuteného mlieka je 0,35 €
- obsluha automatu - žiak vloží kreditný kľúč, vyberie si produkt a kredit sa mu automaticky zníži o danú hodnotu

Vaše záväzné vyjadrenie bude realizované formou písomného oznamu, ktoré obdrží každý žiak od svojho triedneho učiteľa.
Týždeň ovocia a zeleniny

V týždni od 7. novembra do 11. novembra 2016 vyhlasujeme na našej škole „Týždeň ovocia a zeleniny“ pre zlepšenie stravovacích návykov našich žiakov. Počas tohto týždňa si žiaci môžu nosiť zdravú ovocnú alebo zeleninovú desiatu, pričom každá trieda si urobí štatistiku, ako sa jej to podarilo. Konzumácia ovocia a zeleniny u našich žiakov nie je postačujúca, pokúsme sa preto podporiť ozdravenie stravy detí aj týmto spôsobom. Zloženie potravy vo významnej miere ovplyvňuje súčasné aj budúce zdravie každého človeka.
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 Ing. Viera Knappová
Novinka v sekcii - "Materská škola"

Projekt „Záložka do knihy spája školy“

Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spája školy“ je zameraný na nadviazanie priateľských kontaktov a podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek. Do projektu sa tento rok prihlásilo 239 českých škôl a 744 slovenských, medzi nimi aj naša základná škola. Žiaci prvého stupňa v priebehu októbra vyrábali rôznou technikou záložky. Ich výrobu sprevádzali rôzne čitateľské aktivity: žiaci v nultom a prvom ročníku počúvali rozprávky, ktoré im čítali pani učiteľky, druháci, tretiaci a štvrtáci predstavili svoje obľúbené knihy a čítali z nich úryvky a tí, ktorí navštevujú ŠKD, strávili chvíle v školskej knižnici. Záložky sme spolu so sprievodnými listami a drobnými darčekovými predmetmi poslali do ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku v Dolnej Súči, ktorá bola našou partnerskou školou. Zároveň sme s napätím očakávali balík zo spomínanej školy. A dočkali sme sa. Každý žiak, ktorý vyrobil záložku, bol zároveň obdarovaný priateľskou záložkou, z ktorej mal radosť.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Červené stužky


V septembri sa naša škola oficiálne zapojila do 10. ročníka celoslovenskej kampane  Červené stužky. Červené stužky sú symbolom a zároveň názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V rámci tejto kampane sme sa zaviazali uskutočniť určité aktivity, o ktorých budeme priebežne informovať.

V mesiaci október sme uskutočnili prvú z týchto aktivít. Išlo o premietnutie filmu ANJELI žiakom 7. - 9. ročníka.Film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, škôlka, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých, kostol a tiež na pozemku žije niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. Misiu vedie komunita Školských sestier sv. Františka, ktorá je medzinárodná. V súčasnosti tu pôsobí slovenská sestra Františka Olexová. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI. V súčasnosti pre sestry na misii je najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Pre Afriku je AIDS jednou z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa šíri veľmi rýchlo, hlavne medzi chudobnými. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Na misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí. Aby deti ľahšiesmrť dokázaliprijať, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Úspech vo výtvarnej súťaži

Spolok pre obnovu dediny (SPOD) vyhlásil v apríli 2016 pod záštitou ZMOS druhý ročník súťaže v kreslení a maľovaní detí „Moja dedina, ako ju vidím ja...“. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. V októbri 2016 sme sa dozvedeli, že práca Simonky Bulavovej z 3.A sa v kategórii ZŠ a ZUŠ (7 - 9 rokov) umiestnila na krásnom 3. mieste. Je to veľký úspech, pretože do súťaže prišlo 602 výkresov z celého Slovenska. Simonka sa spolu s p. uč. Bohunčákovou, ktorá ju pri maľovaní usmerňovala, zúčastnila slávnostného vyhodnotenia a odovzdania cien. To sa konalo vo štvrtok 27.10.2016 na Štrbskom Plese, v hoteli Trigan. V programe sa prítomným prihovorili členovia výboru SPOD a ZMOS. Po odovzdaní cien boli pre deti pripravené rôzne hry a potom nasledoval slávnostný obed. Z ocenených prác bol vyhotovený kalendár na rok 2017, ktorý bude prezentáciou detských výtvarných talentov.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Čitateľská reťaz

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa v  pondelok  24.10.2016  uskutočnil
3. ročník súťaže tried „Čitateľská reťaz“. Cieľom  podujatia bolo zábavnou formou podporiť vzťah žiakov k čítaniu, ku  knihe a školskej knižnici. Žiaci v popoludňajších hodinách postupne prichádzali do knižnice a potichu čítali určený text - mladší bájku o slonovi a slimákovi, starší náučný text o jaskyni Mesačný tieň a najstarší informácie o vzniku športových značiek Adidas a Puma. Museli čítať pozorne, aby dokázali odpovedať na pripravené otázky. Potom z pásika farebného papiera vytvorili ohnivko do „reťaze“. Podujatia sa zúčastnilo 85 čitateľov. Najväčšie zastúpenie v súťaži mala 4.A (86 %), na druhom mieste skončila 3.A (76 %) a tretie miesto obsadila 9.A (75 %). Pre víťazné triedy boli pripravené sladké odmeny. Pani riaditeľka vyžrebovala po jednom čitateľovi z 1. a 2. stupňa a tých odmenila  špeciálnymi cenami, medzi ktorými nechýbal „žolík“ na ospravedlnenie jednej zlej známky. Ceny potešili Natálku Buľavčákovú z 3.A a Miriamku Mlynárovú z 9.A.
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Beseda s autorom povestí -  p. Františkom Bardym


Dňa 26. 10. 2016 bola  pre vybraných žiakov 4. - 9. ročníka zorganizovaná beseda. Naše pozvanie prijal a svojou návštevou nás poctil bývalý riaditeľ a učiteľ miestnej základnej školy; autor, básnik, úspešný kronikár a regionálny historik František Bardy. Ten pútavým rozprávaním priblížil žiakom svoj život a svoju tvorbu. Pán Bardy  nezabudol so sebou priniesť fotografie, časopisy i ukážky zo svojej tvorby. Podrobne popísal zrod povestí a historiek z Liptovskej Tepličky: „Spod Kráľovej hole“.

                                                                                                                                                                    Mgr. Marianna NAHALKOVÁ

fotogaléria
Školské kolá olympiád v cudzích jazykoch


Druhý októbrový týždeň sa na našej škole niesol v znamení olympiád v cudzích jazykoch. V utorok  11. októbra žiaci súťažili v anglickom a v stredu 12. októbra v nemeckom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo spolu 22 žiakov - 11 žiakov súťažilo v angličtine a rovnako 11 v nemčine. V písomnej časti si súťažiaci zmerali sily v schopnosti  počúvať  a čítať cudzojazyčný text, súčasťou bol aj gramatický test. V ústnej časti preukazovali svoje zručnosti konverzovať v cudzom jazyku.  Naši olympionici sa s jednotlivými úlohami statočne popasovali a tu sú výsledky:

Olympiáda v anglickom jazyku - zúčastnilo sa 11 žiakov:
Kategória A (5. - 7. ročník)
1. miesto - Maroš Oravec, VII.A
2. miesto - Jakub Gnojčák,  VII.A
3. miesto  - Erik Milan, VII.B
Kategória B (8. - 9. ročník)
1. miesto - Tereza Vernarecová, VIII.A
2. miesto - Tamara  Gumuráková,  IX.A
3. miesto - Marcel Misál,  IX.A

Olympiáda v nemeckom jazyku - zúčastnilo sa 11 žiakov:
Kategória A (5. - 7. ročník)
1. miesto - Maroš Oravec, VII.A
2. miesto - Ema Mlynárová, VII.B
3. miesto - Mária Mezovská, VII.B
Kategória B (8. - 9. ročník)
1. miesto - Tomáš Sýkora, IX.A
2. miesto - Peter Mezovský, IX.A
3. miesto - Patrik Mucha, VIII.A

Víťazom srdečne blahoželáme!

Vyučujúce cudzích jazykov: Mgr. B. Neuvirthová, Mgr. Jana Kováčová, Mgr. J. Poradová  a Mgr. K. Mittermayerová

Zapísala: Mgr. K. Mittermayerová

fotogaléria
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Už po deviatykrát od jej vzniku sa v našej škole uskutočnila olympiáda v materinskom jazyku dňa 07.10.2016 v popoludňajších hodinách. Jej cieľom bolo prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov  v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Na základe propozícií sa súťaž realizovala v troch kolách: test s prihliadnutím na vedomosti a čitateľské zručnosti žiakov, žiaci sa museli sústrediť na čítanie s porozumením a rôzne gramatické a literárne cvičenia a úlohy, transformácia textu a rečnícky prejav tvorili tvorivejšiu časť olympiády. Žiaci predviedli svoje rečnícke schopnosti. Ten potrápil našich žiakov, ale výsledok bol u každého z nich zase  výnimočný i prekvapivý. „ Prejav k Mesiacu úcty k starším “  tvorba vlastného textu, žiaci vytvárali vlastný prejav  a následne ich prezentovali.

Umiestnenie našich žiakov bolo nasledovné:
1. miesto s postupom na okresné kolo :   Tímea Muchová z IX. A  s počtom bodov  51
2. miesto:                                                  Marcel  Misál z  IX.A s počtom bodov 42
3. miesto:                                                  Laura Kupčová z VIII.A a Peter Mezovský z  IX.A s počtom bodov 41

Víťazka súťaže postupuje na okresné kolo, ktoré sa  bude konať 17.11.2016 v Poprade.

Držíme palce a želáme veľa šťastia !                                                          

Zapísala: Mgr. M. Sivošová

fotogaléria
Hodiny anglického jazyka


Žiaci počúvajú text v jazykovej učebni a snažia sa ho pochopiť. Iné triedy zas predvádzajú svoje divadelné schopnosti - scénky podľa vlastného výberu. Využili rôzne kostýmy, ozdoby a iné pomôcky. Veľmi sa im to páčilo. V scénkach budeme aj naďalej pokračovať.

Zapísala: Mgr. B. Neuvirthová

fotogaléria
CVIČENIE V PRÍRODE

Dňa 29.09.2016  so  začiatkom o 8.00 hod. sa konalo pre žiakov prvého stupňa CVIČENIE V PRÍRODE. Akcie sa zúčastnilo približne 120 žiakov. Triedne učiteľky mali pre nich pripravené rôzne športové súťaže. V nich si mohli žiaci overiť svoju vytrvalosť, obratnosť, silu, rýchlosť a rovnováhu. Za splnenie úloh boli ohodnotení pečiatkami, ktoré získavali na kartičky. Na druhý deň boli odmenení tí žiaci, ktorí získali najviac pečiatok  . Počas celej akcie dohliadal na žiakov osemčlenný pedagogický dozor. Počas doobedia nám svietilo slniečko, ktoré spríjemňovalo náš deň. Dúfame, že sa žiakom akcia páčila.

Zapísala : Mgr.Jana Otčenášová

fotogaléria
Svetový deň mlieka na školách

V stredu 28. septembra sme na našej škole oslávili Svetový deň mlieka zdravým mliečnym prípitkom. Na druhej vyučovacej hodine prebehla v školskom rozhlase relácia o význame mlieka pre ľudský organizmus. Počas veľkej prestávky si prišli pohár mlieka vypiť žiaci druhého stupňa. Na ďalšej prestávke čakalo zdravé mliečko aj na mladších žiakov z prvého stupňa. Väčšine našich školákov pripravené mlieko veľmi chutilo, ale našli sa aj výnimky, ktoré ešte tomuto zdravému nápoju neprišli na chuť. Kvalitné mlieko pre našu školu dodalo Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička a o jeho tepelnú úpravu sa postarali naše kuchárky v školskej jedálni. V mene všetkých žiakov a pedagógov im vyslovujeme úprimné poďakovanie. Odmenou pre všetkých, ktorí túto akciu pripravili, určite boli vysmiate tváričky detí s „fúzami od mlieka“ a hrejivý pocit, že aspoň trošku sme naplnili cieľ tohto dňa - zvýšiť spotrebu mlieka u mladej rastúcej generácie.

Zapísala: Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Biela pastelka


Dňa 23. 9. 2016 sme sa zapojili do verejnej zbierky s názvom Biela pastelka 2016. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka finančnej pomoci darcov zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky býva každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Poverené organizáciou zbierky boli dievčatá zo 7.A triedy Michaela Ferencová, Sandra Čonková, Ivana Gjacková, Andrea Milanová
a p. uč. Mgr. J. Poradová s p. asistentkou B. Pačajovou. Zbierka sa uskutočnila v priestoroch školy a taktiež v obci.

Všetkým darcom ďakujeme!

Zapísala: Mgr. Janka Poradová

fotogaléria

Divadelné predstavenie - Spišské rozprávky


Dňa 20.9.2016 sa žiaci 2. - 5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia s názvom: „Za dve kvapky, veľa vody“ v Spišskej Novej Vsi. Herci vtiahli žiakov do deja vtipnými hudobno - dramatickými zápletkami s využitím poznatkov z vlastivedy, prírodovedy a ekológie.
Z legiend sme sa dozvedeli ako vznikli mestá v okolí S. N. Vsi a aká je pre život človeka dôležitá voda.
Žiaci odchádzali z predstavenia plní zážitkov a dojmov.

Zapísala: Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Ponuka krúžkov 2016/2017


Milí žiaci, vážení rodičia!

Dávame Vám do pozornosti ponuku krúžkov pre šk. rok 2016/2017. Zároveň Vám domov posielame vzdelávacie poukazy.
V prípade, ak sa Vaše dieťa bude zúčastňovať nejakého vybraného krúžku, uchádzame sa o spätne vyplnený a podpísaný vzdelávací poukaz. Nám tým veľmi pomôžete, v ZŠ a CVČ budú vzdelávacie poukazy použité na realizáciu záujmových útvarov.

Ponuky: Ponuka pre 1. stupeň z CVČ, Ponuka pre 2. stupeň z CVČ, Ponuka pre 1. a 2. stupeň z ZŠ
                                                                                                                                                                                             Ďakujeme.
Zapísala: Mgr. Jana Kováčová
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017


Dva mesiace leňošenia detí vystriedal v školách na Slovensku 5. septembra 2016 slávnostný nástup na otvorenie nového školského roku 2016/2017. V našej škole sa otvorenie školského roka začalo o 7.15 svätou omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa a pokračovalo o 8.00 v sále spoločenského domu. Po krátkej privítacej básni žiakov Nathaniela Kičáka a Patrície Sitiarikovej vystúpili s príhovormi a prianím úspešného zvládnutia nového školského roka pani riaditeľka PhDr. Elena Macková, pán starosta Mgr. Slavomír Kopáč a vedúca úradu školstva Veľký Slavkov Mgr. Alena Madzinová. Po privítaní nových pani učiteliek Mgr. Kataríny Mittermayerovej, Mgr. Boženy Neuvirthovej a RNDr. Emílie Rigdovej slávnosť pokračovala predstavením žiakov nultého a prvého ročníka, ktorí prišli v sprievode svojich rodičov. Na záver sa organizačnými pokynmi rozlúčila pani zástupkyňa Mgr. Eva Durajová a žiaci sa so svojimi triednymi učiteľmi rozišli do tried.

Všetkým našim žiakom aj učiteľom želáme úspešný školský rok 2016/2017, rodičom veľa trpezlivosti, nech sa nám všetkým darí!

Veľa šťastia, milí žiaci!

fotogaléria

Novinka v sekcii - "Materská škola"

spravca.zslt@gmail.com
Zápis do 0. a 1. ročníka

Druhý aprílový týždeň bol významným týždňom pre našich predškolákov - budúcich prvákov a nulťákov. Dňa 11. a 12. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnil zápis do 0. a 1 . ročníka. Zápisu do 1. ročníka sa zúčastnili všetky deti, ktoré dosiahli školskú spôsobilosť. Pani učiteľkám a svojim rodičom ukázali, že sú pripravené plniť si školské povinnosti v budúcom školskom roku. Zápis pozostával z dvoch častí:

V 1. spoločnej časti
  sa deti preniesli do sveta rozprávok. Spolu s kamarátom krtkom putovali po Rozprávkove, naučili sa básničku, ukázali ako vedia kresliť a a plnili rôzne úlohy.

2. individuálna časť
- pozostávala z ústneho pohovoru pani učiteľky s dieťaťom s cieľom zistiť školskú zrelosť, spôsobilosť a pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ.

Zápis do 0. ročníka
pozostával z individuálnej časti podobne ako pri zápise do 1. ročníka. Všetci si zo zápisu odniesli pamätný list a peknú omaľovánku. Za finančný príspevok ďakujeme rodičovskej rade ZŠ a na budúcich prvákov a nulťákov sa veľmi tešíme.

                                                                                                                                                                             Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
ŠKOLA V PRÍRODE S PLAVECKÝM VÝCVIKOM


V dňoch 3. 4. 2017 - 7. 4. 2017 absolvovali žiaci tretieho a štvrtého ročníka plavecký výcvik. Ten bol súčasťou školy v prírode. Táto prvá škola v prírode sa uskutočnila v krásnom prostredí,  v blízkosti mesta Zvolen.  Žiaci boli ubytovaní v hoteli Kráľová. Sprevádzali ich triedne učiteľky - Mgr. Kupčová a Mgr. Nahalková, ako aj Mgr. Havrančíková, ktorá bola zodpovedná za športovú prípravu žiakov a monitorovala plavecký výcvik.  Okrem nej trénovali  žiakov ešte 2 trénerky. Okrem plaveckého výcviku, ktorý prebiehal vo dvoch fázach, mali žiaci dopoludnia vyučovaciu činnosť a popoludní im dve animátorky pripravovali denne pestrý program.  Na zdravie a bezpečnosť dohliadal  počas celého výcviku zdravotník Mgr. M. Slanina. Toto podujatie splnilo cieľ: Neplavci sa naučili plávať,  alebo sa aspoň osmelili; plavci sa zdokonalili. Žiaci boli nadšení a mnohí by opäť privítali takéto podujatie.


Poďakovanie

Za finančné príspevky na  školu v prírode ďakujeme rodičovskej rade a starostovi obce Mgr. Slavomírovi Kopáčovi.  
                                                                                                                                      
                                                                                                                                         
tretiaci a štvrtáci     


                                                                                                                                                                    Mgr. Marianna NAHALKOVÁ
   
fotogaléria
Deň narcisov 2017

Dňa 7. apríla 2017 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov, ktorú každoročne na celom území Slovenska organizuje Liga proti rakovine. Šesť dobrovoľníkov zbieralo príspevky do dvoch pokladničiek a mali pripravených 400 narcisov. Jednu pokladničku mali Adrián Fedor a TobiasParačka pod vedením p. učiteľky Rigdovej. S ňou prešli všetky triedy a pracoviská našej školy. Potom pokračovali na obecnom úrade, na pošte, v obchodoch, na autobusovej zastávke a všade v obci, kde našli ľudí ochotných prispieť na dobrú vec. Druhú pokladničku si na Kufajku vzali Sandra Čonková a Michaela Ferencová pod vedením p. Pačajovej. Celú akciu ovplyvnilo nepriaznivé počasie, no napriek tomu sme dokázali vyzbierať 254,11 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Veľmi si vážime, že prispievali takmer všetci žiaci našej školy, dokonca aj niektorí, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi. Rovnako ďakujeme aj p. Mgr. Kataríne Fedorovej z obecného úradu, ktorá nám pomohla s propagáciou tejto akcie v obci.

                                                                                                                                                                               RNDr. Emília Rigdová

fotogaléria
Exkurzia u hasičov

V utorok 4.apríla 2017 sa žiaci 2. A a 2. B triedy zúčastnili návštevy hasičskej stanice. Privítal nás veliteľ hasičského zboru p. Peter Géci so svojím tímom. Ukázal nám hasičskú stanicu vybavenú modernou zásahovou technikou - autá, hasiace prístroje, hadice, žiaruvzdorné odevy a helmy, ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať. Tím hasičov nám predviedol ošetrenie a prenášanie zraneného z horiaceho domu, pričom asistovali aj naši  žiaci a taktiež nám predviedol ukážky zásahu pri požiari, ktoré si žiaci mohli vyskúšať. Odmenou bol pre žiakov prevoz v zásahových autách so zapnutými   sirénami. Exkurzia splnila svoj cieľ, žiaci si zopakovali učivo, ktoré majú predpísané v učebných osnovách o zásahu požiarnikov.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Exkurzie do žiackej knižnice

V marci viac ako inokedy
smerovali kroky žiakov do žiackej knižnice. Okrem individuálnych výpožičiek navštívili niektorí knižnicu aj v rámci exkurzií. Žiaci nultého a prvého ročníka sa oboznámili s jej vybavením, činnosťou, so zaobchádzaním s knihami. Vypočuli si báseň Medový hrnček a z knižnice odchádzali s vlastnoručne vyrobenými včielkami. Piataci a šiestaci získali prehľad o knižnom fonde, pripomenuli si knižničný a výpožičný poriadok. Spestrením ich pobytu v týchto priestoroch bola súťaž v riešení hádaniek, v ktorej si precvičili čítanie s porozumením i dôvtip.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Deti čítajú deťom

V dňoch 28. 3. - 30. 3. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili podujatia „Deti čítajú deťom“, ktorého cieľom bolo podporiť záujem detí o čítanie.  Starší žiaci navštívili svojich mladších spolužiakov v triede a prečítali im vopred stanovenú časť textu, pričom si precvičovali hlasné, plynulé čítanie, správnu intonáciu. Štvrtáci čítali tretiakom veselý príbeh z knihy Hrdinský zápisník, tretiaci druhákom báseň z knihy Čin-Čin, druháci prvákom rozprávky z kníh Danka a Janka a Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Zahanbiť sa nedali ani prváci, ktorí svojim mladším spolužiakom z nultého ročníka prečítali báseň o kráľovi a myške. Všetci čitatelia sa na čítanie zodpovedne pripravili. Po krátkom rozhovore o prečítanom mladší žiaci kreslili obrázky a písali o tom, čo si vypočuli. Čitateľské i maliarske výkony si žiaci navzájom zhodnotili.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Deň vody


Dňa 22. apríla 2017 sme pri príležitosti  Dňa vody urobili akciu, počas ktorej žiaci 2. B súťažili v tom, kto vypije najviac pohárov vody. Žiaci si doniesli aj svoje obľúbené  hrnčeky. Najviac vody sa podarilo vypiť Ľubkovi Mešťanovi. Ďalšou aktivitou bola výroba papierových kvapiek vody a návšteva studničky, pri ktorej sa žiaci osviežili.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Biblická olympiáda

21. 3. 2017  tri žiačky (Tamara Gumuláková - 9.A, Laura Mešťanová - 9.A a Natália Misálová - 6.A) ktoré vyšli víťazne zo školského kola vytvorili 3-členné družstvo a zúčastnili sa dekanátneho kola Biblickej olympiády v Spišskom Bystrom. Súťaže sa zúčastnili  štyri družstvá  (Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Vikartovce a Liptovská Teplička). Tento rok bola Biblická olympiáda zameraná na Knihu Genezis 1 - 11 kap., Knihu sudcov, Knihu proroka Daniela 1 - 6 kap. a 13 - 14 kap. a List Efezanom. Žiaľ nášmu družstvu sa nepodarilo nadviazať na úspechy našej školy v minulých rokoch a ocitlo sa na 4. mieste.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová

fotogaléria
Marec - mesiac knihy

Posledný marcový deň žiaci 7. A triedy zavŕšili mesiac knihy netradičným spôsobom. Navštívili žiačikov 2. ročníka a pripravili si pre nich zaujímavý program. Jedna skupina navštívila 2. A triedu a predstavila druhákom rozprávku Soľ nad zlato malým divadelným predstavením. Druhá skupina zasa navštívila 2.B triedu a prečítala žiačikom rozprávku Traja tuláci dramatizovaným spôsobom. Okrem toho si pre nich pripravila aj zábavnú tajničku, kde mali druháci preukázať či pozorne počúvali a niečo si z rozprávky zapamätali. Akcia sa stretla u druhákov a ich pani učiteliek s pozitívnym ohlasom.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová

fotogaléria
Hviezdoslavov Kubín


V marci sa uskutočnili postupové kolá recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Do obvodného kola postúpili víťazi školského kola, v ktorom boli  úspešní a do okresného kola postúpili naši 2 reprezentanti- za poéziu Alexandra Sýkorová, za prózu Maroš Oravec. 22. marca skúšali svoje umelecké sklony v Podtatranskej knižnici v Poprade. Ich súperi boli zdatní, ale nedali sme sa odsunúť úplne nabok. Saša, žiačka 5. B triedy, svojím moderným básnickým textom oslovila porotu a získala 2. miesto. 
                                                           
Gratulujeme!

                                                                                                                                                                               PhDr. Elena Macková

fotogaléria
Deň tanca 2017


Dňa 16.3.2017 sa žiaci 5. B triedy zúčastnili regionálnej súťaže s názvom Deň tanca 2017. Išlo o súťaž detského nefolklórneho tanca, ktorá sa konala vo Svite. Dievčatá a chlapci súťažili v malej choreografii a patrili do kategórie Tanečné kluby v ZŠ. Odborná porota ich ocenila diplomom v striebornom pásme.

K úspešnému výkonu blahoželáme.

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá

fotogaléria
Kvíz


Pri príležitosti „Marca - mesiaca knihy“ sme sa spolu s vybranými žiakmi iných tried zúčastnili kvízu, ktorý sa konal 15.3.2017 v popoludňajších hodinách. V úvode akcie mala pre nás pani riaditeľka pripravenú zaujímavú prezentáciu, ktorá sa týkala výroby knihy. Získali sme teda nové poznatky týkajúce sa výroby knihy, spoznali sme všetky kroky výroby, ľudí, ktorí sa podieľajú na jej výrobe a pripomenuli sme si aj slovenské vydavateľstvá. Po skončení prezentácie sme v skupinách začali riešiť pripravené otázky, ktoré sa týkali uvedenej témy. Za vypracované otázky boli každej skupine, resp. triede pridelené príslušné body.

                                                                                                                                                                                           Žiačky z 9. A
Slávik Slovenska


Dňa 15.3.2017 sa v našej teplickej škole spievalo. Aj tento rok sa uskutočnila súťaž v spievaní ľudovej piesne „Slávik Slovenska.“  Tešíme sa, že našich žiakov a žiačky hudba a spev zaujíma. Najavo to dali svojim pekným vystúpením a hojným počtom. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme!

I.kategória:
1.Miloš Misál, 3.A
2.Natália Buľavčáková, 3.A
3.Lenka Glejdurová, 1.B

II.kategória
1.Antónia Dunajská, 5.A
2.Natália Misálová, 6.A
3.Denisa Fendeková, 4.A

III.kategória
1.Michaela Ferencová, 7.A
2.Bibiana Hudáková, 9.A
3.Ema Mlynárová, 7.B
 
                                                                                                                                                                             Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
II. ČÍSLO ŠK. ČASOPISU "PASTELKA"


Vážení rodičia a priatelia školy,

pripravili sme pre Vás druhé číslo nášho školského časopisu "PASTELKA". Má vyše 30 strán, je celý farebný a nájdete v ňom veľa zaujímavostí o živote našej školy. Dozviete sa, čo všetko sme v škole zažili a mnohí rodičia v ňom nájdu príspevky svojich  detí - pekné povesti, milé básničky i krásne výtvarné práce žiakov našej základnej i materskej školy.

                                                                                                                                           Mgr. Katarína Mittermayerová a redakčná rada

fotogaléria
Ochrana života a zdravia - zdravotná príprava
            
V piatok  24. 2. 2017 k nám na pozvanie zavítala návšteva zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade v zložení 8 študentov a 2 pedagógovia, aby žiakom  1. stupňa predviedli ukážky poskytovania prvej pomoci. V telocvični našej školy sa vystriedali žiaci 0. -  4. ročníka na troch stanovištiach, kde si mohli aj sami vyskúšať ošetrovanie popáleniny, krvácajúcej rany, rany po uštipnutí hmyzom a vretenicou.  Pozornosť bola venovaná aj  správnemu  ošetrovaniu chrupu, hlavne technike čistenia zubov.  Prítomní sa oboznámili  aj s vybavením lekárničky a taktiež s postupom pri privolaní záchrannej zdravotnej služby.  Podujatie splnilo svoj cieľ  a praktické činnosti pri ošetrovaní  rôznych poranení  môžu byť žiakom užitočné aj v bežnom živote.
                                                                                                                                                                                 Ing. Knappová Viera

fotogaléria
Noc v škole


V piatok 17.02.2017 vo večerných hodinách smerovali kroky žiakov 7. - 9. ročníka opäť do školy. Dôvodom ich návratu bola noc v škole, na ktorú sa vyzbrojili netradičnou školskou výbavou - spacákmi a karimatkami. Po príchode si svoje veci uložili v triedach, ktoré sa na jednu noc stali ich spoločnou spálňou.Žiaci si k svojim veciam pribalili aj spoločenské stolové hry, ktoré hneď v úvode priniesli veľa smiechu a zábavy. Stolové hry neskôr vystriedali ukážky poskytovania prvej pomoci. Navštívili nás totiž dvaja dobrovoľní záchranári SČK spolu s predsedom Miestneho spolku SČK v Poprade, ktorý akciu zabezpečil. Súrodenci Kopnickí, Henrieta a Jakub, venovali pozornosť privolávaniu záchrannej zdravotnej služby, prvej pomoci pri zastavení dýchania a činnosti srdca, pri popáleninách, krvácaní a pod. Žiaci si mali možnosť vyskúšať aj stabilizovanú polohu. Po rozlúčke s dobrovoľníkmi SČK sa dievčatá rozhýbali na zumbe a pre chlapcov bol pripravený krátky film. Nasledovala večera, po ktorej si žiaci z každej triedy pripravili krátku scénku na tému Medzigeneračné vzťahy. Pri znázorňovaní scénky zažiarili najmä deviataci, ktorí zožali veľký potlesk. Pre žiakov bol ďalej pripravený film, po skončení ktorého sa uložili do svojich spacákov. Niektorí oddýchnutí, iníunavení po prebdenej noci sa v sobotu ráno vracali domov. Dúfame, že noc strávená v škole bola pre nich zážitkom.

                                                                                                                                                                         Mgr. Magdaléna Ľuníková

fotogaléria
MALÁ MAMA

Dievčatká 0., 1. a 2. ročníka sa každoročne tešia na súťaž, ktorú pre ne pripravujú triedne pani učiteľky. Každá ,, malá mama" musí zvládnuť súťažné úlohy. Aj tento rok ich dievčatká zvládli hravo a ukázali, že sú šikovné nielen ako žiačky, ale aj ako ,, malé mamy ". Nebolo ľahké určiť víťazky, ale po sčítaní bodov sa za jednotlivé ročníky umiestnili nasledovne:

0. a 1. ročník :
1. miesto  Miška Sedláková
2. miesto  Radka Ferencová
3. miesto  Vaneska Ferencová

2. ročník :
1. miesto  Evka Kondulová
2. miesto  Kristínka  Smolárová
3. miesto  Paťka Sitiariková  

Blahoželáme

                                                                                                                                                                              Mgr. Jana Otčenášová

fotogaléria
Šalianský Maťko - krajské kolo

14. februára si náš okresný víťaz súťaže Šaliansky Maťko, Maroš Oravec, meral sily v prednese na krajskom kole tejto súťaže. Tentokrát v jeho kategórii recitovalo 12 súťažiacich. Podľa vyjadrenia poroty bolo prekvapením, že tento ročník bol v réžii recitátorov chlapcov. Chlapci svojimi výkonmi zožali najvyššie oceňované miesta, náš žiak získal 2. Postup do celoslovenského kola v Šali nám síce ušiel, ale sme spokojní s reprezentáciou okresu Poprad, nakoľko v ostatných kategóriách okres umiestnenie nezískal.  Aj Maroš si pochvaľoval a má odhodlanie pripravovať sa na ďalšie súťaže.

Gratulujeme a želáme naďalej veľa úspechov!

                                                                                                                                                                               PhDr. Elena Macková

fotogaléria
Cvičenia v prírode pre 1. stupeň


V piatok 10. februára 2017 sa uskutočnili pre 1. stupeň Cvičenia v prírode. Celé cvičenie sa nieslo v znamení rozprávky Ľadové  kráľovstvo. Žiaci boli rozdelení na družstvá, ktoré mali  názov podľa  rozprávkovej postavičky. Súťažili na piatich stanovištiach: 1. Ľadoví bežci, 2. Ľadoví záchranári, 3. Ľadoví  hľadači, 4. Ľadoví stavitelia a 5. Ľadoví stopári. Najlepšie výsledky dosiahlo družstvo Sven, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Olaf a tretie miesto patrilo družstvu Hans. Víťazné družstvo bolo odmenené sladkou odmenou od veselého soba Svena. Po súťažných disciplínach sa uskutočnila sánkovačka.

                                                                                                                                                                           Mgr.  Daniela Matejková

fotogaléria
Okresné kolo matematickej olympiády

Dňa 24.1.2017 sa uskutočnil v Poprade 66. ročník okresného kola matematickej olympiády  pre žiakov 5. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Katarína Smolárová, žiačka  5.A triedy.  V  okresnom kole sa stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa  na 4. - 6. mieste z celkového počtu 36. súťažiacich v tejto kategórií. Katke k úspechu  blahoželáme.
                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá
Hviezdoslavov Kubín


Tento týždeň sa na našej škole niesol v znamení recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Žiaci súťažili v umeleckom prednese poézie i prózy. Úroveň ich výkonov bola rôzna, ale niektorí súťažiaci  predviedli našej odbornej porote vynikajúci prednes - literárny text výborne ovládali, sústredili sa na spisovnú výslovnosť, výraznú intonáciu, prácu s hlasom, využívali  i mimojazykové prostriedky a prvky dramatizácie, a tak porote i publiku pripravili krásny estetický zážitok. Po neľahkom rozhodovaní porota napokon rozhodla o nasledovnom poradí:

I. kategória (2. - 4. ročník)   - poézia
1. miesto  - Alexander Emanuel Kopáč, II.A
2. miesto - Petra Kupčová, II.A
3. miesto - Cynthia Sýkorová, III.A

I. kategória  - próza
1. miesto  - Patrícia Sitiariková, II.B
2. miesto - Simona Bulavová, III.A
3. miesto - Natália Kontrišová, IV.A

II. kategória (5. - 6. ročník) - poézia
1. miesto  - Alexandra Sýkorová, V.B
2. miesto - Antónia Dunajská, V.A a  Tatiana Gnojčáková, V.B
3. miesto - Timea Dudová, V.B

III. kategória (7. - 9. ročník) - poézia
1. miesto  - Martina Fendeková, VII.A
2. miesto - Natália Muchová, VII.B
3. miesto - neudelené

III. kategória - próza
1. miesto  - Maroš Oravec, VII.A
2. miesto - neudelené
3. miesto - Bibiána Chovanová, IX.A a  Ema Mlynárová, VII.B

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom prajeme veľa úspechov v obvodnom kole!

                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Bábkové divadlo


Ešte pred polročnými prázdninami vo štvrtok 2.2.2017 sa naši najmenší žiaci z 1. stupňa spolu s deťmi z MŠ zúčastnili bábkového divadla pod názvom „Kocúr v čižmách.“ Príbeh známej rozprávky sa odohrával v malebných kulisách, rozprávka bola plná krásnych pesničiek a hlavne nevšedných veľkých bábok vyrobených prevažne z lipového dreva. Deti so zatajeným dychom  sledovali  celý dej a pohotovo reagovali na otázky bábkohercov. Všetkým sa bábkové divadielko páčilo a domov si odniesli pekný kultúrny zážitok.
                                                                                                                 
                                                                                                                                                                               Mgr. Katarín Kupčová

fotogaléria
Lyžiarsky výcvik


Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička sa uskutočnil v týždni od 18.1.2017 do 20.1. a  23.1.  - 24.1. 2017 v lyžiarskom stredisku Ski - Park  Liptovská Teplička. Pred začiatkom zjazdového výcviku žiaci boli poučení o BOZP.  Zároveň im bolo premietnuté video Základy zjazdového lyžovania. Na lyžiarskeho  výcviku sa zúčastnilo 34 žiakov siedmeho ročníka, ktorí boli rozdelení do troch  družstiev. Vedúci jednotlivých družstiev boli Mgr. Alžbeta Havrančíková a učiteľky lyžovania - Jozefína Čekovská a Ing. Jana Kičáková.  Základný lyžiarsky  výcvik  absolvovali  všetci  žiaci bez onemocnenia niektorého žiaka. Základný lyžiarsky výcvik  trval denne od 8:45 - do 13:45  hod. . Po zakúpení lístkov  každý deň  nasledovali organizačné pokyny dňa. Nástup na lyžiarsky výcvik bol  v areáli lyžovania, kde po skontrolovaní dochádzky nasledovala spoločná rozcvička. Po rozcvičke nasledoval samotný výcvik pod vedením vedúcich  družstiev. Dochádzka žiakov v jednotlivých dňoch  lyžiarskeho výcviku bola stopercentná.  Nevyskytli sa žiadne výrazne problémy s lyžiarskou výstrojov. Počasie  v dňoch výcviku  bolo dobré. Počas výcviku boli žiaci disciplinovaní, plnili im zadané úlohy. Nedošlo k žiadnemu zraneniu žiakov ani vedúcich  družstiev. Zdravotné zabezpečenie  v priebehu  lyžiarskeho  výcviku plnil  dobrovoľník -  člen horskej služby Stanislav Ovsiak. Žiaci si osvojili základy zjazdového lyžovania a vytvorili si pozitívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu.  V utorok 24.1.2017 sa uskutočnili záverečné preteky o putovný pohár riaditeľky ZŠ a MŠ v Liptovskej Tepličke.

Clapci:
1. Paračka Tobias
2. Gnojčák  Jakub
3. Milan Erik

Dievčatá:
1. Školiaková Miroslava
2. Gjacková  Ivana
3. Milanová  Andrea

Prví  traja žiaci  v kategórii - chlapci a dievčatá  sú vyhodnotení podľa času,  ostatní žiaci bez určenia  poradia.

                                                                                                                                                                        Mgr. Alžbeta Havrančíková

fotogaléria
Do Tepličky „prišiel“ Šaliansky Maťko


25. januára sa žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili obvodného kola postupovej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktorá sa konala v priestoroch knižnice v Poprade. I. a II. kategóriu reprezentovali žiačky 3. a 4.ročníka, III. kategóriu žiak 7. ročníka.

Naším želiezkom v ohni bol už v recitácii oťukaný Maroš Oravec. Jeho kategória mala najviac recitátorov, takže sa recitovalo najdlhšie a podľa vyjadrenia poroty mala aj naj..........rozhodovanie. O kvalite umeleckého prednesu svedčí i udelenie až 2 tretích a 2 druhých miest. Liptovskej Tepličke sa neušlo ani jedno z nich, náš Maroš získal najcennejšie 1. miesto - postup do krajského kola v Prešove. Z pohľadu poroty aj vyučujúcej išlo o silné zastúpenie umeleckých textov, a tak je  umiestnenie Maroša o to zaujímavejšie. Sme radi, že nám počas recitácie nevypadol text, že Maroš rešpektoval rady učiteľky počas opakovanej prípravy, že má cit pre detail a prirodzené vystupovanie.  Želáme mu, aby v takej istej pohode zapôsobil aj medzi konkurenciou v Prešove. Gratulujeme a držíme palce!
                                                                                                           
                                                                                                                                                               PhDr. Elena Macková, vyučujúca

fotogaléria
Ľadové Vianoce

Dňa 22.12.2016 sa v spoločenskom dome uskutočnil vianočný program Ľadové Vianoce, ktoré organizovali tohtoroční deviataci pod vedením triednej učiteľky Lucii Sedliačikovej. Na programe sa podieľala každá trieda druhého stupňa. Deviataci mali pre ostatných žiakov pripravené zábavné súťaže a malé darčeky nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Deviatakom veľmi pekne ďakujeme.

                                                                                                                                                                            Mgr. Lucia Sedliačiková

fotogaléria
Vianočný koncert


Dňa 19. 12. 2016 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili vianočného koncertu. Program bol venovaný najkrajším sviatkom v roku  a na spríjemnenie tejto predvianočnej atmosféry si pre nás žiaci ZUŠ pripravili malé hudobné darčeky. Spestrením programu bolo vystúpenie žiakov zo Šuňavy, komorné teleso  a sláčikový súbor učiteľov a žiakov.Ďakujeme všetkým účinkujúcim a učiteľom, ktorí pripravili žiakov na tento koncert - p. uč. Gulie Hornik, p. uč. Goreckej, p. uč. Rehákovi a p. uč. Rydlovej.

                                                                                                                                                                             Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Novinka v sekcii - "Školský klub detí"
Beseda so športovcom


Dňa 12.12.2016 sa uskutočnila s vybranými žiakmi 2.stupňa beseda s Ing. Františkom Bulavom, rodákom z Liptovskej Tepličky. Žiakom ukázal svoje úspechy v súťažnej kategórii TERÉNNY TRIATLON - beh, plávanie, cyklistika a úspechy XS TERRA v MAUI  HAWAII 2016, kde sa umiestnil na 3. mieste. Okrem športu videom priblížil krásy a zvláštnosti tejto krajiny,život korytnačiek v mori. Známy športovec, Ing. Bulava, vyzval žiakov, aby si splnili svoj sen tak ako on, nech idú za svojím cieľom, pracujú na sebe v rôznych oblastiach, nielen v športe, a nech sú hrdí na svoje korene.

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá

fotogaléria
Okresná súťaž - HERBÁR ROKA 2016


Keď sa ťa zima opýta, čo si robil v lete, tak žiačky z 9.A - Timea Muchová a Bibiána Hudáková povedia: „Zbierali a lisovali rastlinky.“  A vyplatilo sa. Dňa 9.12.2016 im  bol osobne odovzdať  predseda OV SZZ  p.J. Kalakaj cenu za 1. miesto v zhotovení HERBÁRA  ROKA 2016.
Žiačky pracovali pod vedením p. učiteľky  A. Veselej.

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá

fotogaléria
Školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY


Dňa 12.12.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov 2.stupňa a z nich 11 žiakov bolo úspešných. Súťažilo sa v troch kategóriách: G- 5.ročník, F- 6.a 7.ročník, E- 8.a 9.ročník. Do okresného kola postupuje 7 žiakov. Viď výsledkovú listinu. Postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

                                                                                                                                                                            Mgr. Lucia Sedliačiková
Dejepisná olympiáda

V dňoch  6. a 8. decembra 2016sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 19žiakov 6. - 9. ročníka. Školské kolo sa uskutočnilo formou testu, ktorý sa skladal z vybraného učiva dejepisu jednotlivých ročníkov, z monotematického celku pre žiakov 8. a 9. ročníka Storočie osvietenstva a rozumu v národných dejinách a pre žiakov 6. a 7. ročníka Anjouovci na uhorskom trónea z regionálnej histórie. Žiaci mohli získať maximálny počet 100bodov. Do okresného kola mali možnosť postúpiť prví dvaja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi, teda získali min. 60 bodov. V tomto prípade sa to podarilo dvom žiakom, ktorí nás budú reprezentovať na okresnom kole. Ide o žiakov 7. ročníka  Jakuba Gnojčáka (7.A), ktorý získal 74 bodov a Erika Milana (7.B), ktorý získal 68 bodov. Obom k postupu blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2016/2017 - okresné kolo


Olympiády bývajú všelijaké. Zvykli sme si na tie športové. Že sú aj iné?  Aké? Predsa vedomostné. Nie každý vie urobiť  kotrmelec... nie každý vie  vysloviť slovo kotrmelec.

Sme takí...aj takí..., sme rôzni, a to je dobré...

Deviatačka Timka Muchová  dostala možnosť ,po víťazstve v školskom kole , predviesť  svoje schopnosti v slovenskom jazyku na  tradičnom vedomostnom zápolení: olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a zúčastniť sa na nej  môže iba 1 žiak z každej školy.

Cieľom olympiády bolo prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov  v slovenskom jazyku, rozširovať záujem o sebavzdelávanie, samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Žiačka našej školy súťažila v kategórii "C"- základné školy -  podľa platných metodicko-organizačných pokynov tejto súťaže. Hodnotiaca komisia rozhodla o výsledkoch olympiády  nasledovne:

Na  8 . mieste z 26 - tich súťažiacich z okresov Poprad a Levoča sa umiestnila naša žiačka Timka Muchová. Počtom získaných bodov sa stala úspešnou riešiteľkou . Našej Timke blahoželáme a ďakujeme.  Prajeme jej veľa úspechov v ďalších podobných súťažiach.
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     Mgr. M. Sivošová
Florbalový turnaj v Štrbe
 
Dňa 26.6.2017, sa chlapci prvého stupňa zúčastnili florbalového turnaja, ktorý sa konal v Štrbe. Odniesli si so sebou krásne prvé miesto.

Blahoželáme   

                                                                                                                                                                              Mgr. Jana Otčenášová

fotogaléria
Výchovný koncert ZUŠ

Dňa 19. 6. 2017 sa podobne ako každý rok uskutočnil výchovný koncert žiakov Základnej umeleckej školy. Vypočuli sme si hudobné skladby v podaní našich žiakov na rôznych hudobných nástrojoch.

Hra na husliach:
                     
- Adelka Ovsiaková, Alexandra Nagyová, Deniska Fendeková,
- Marienka Mezovská, Bibiána Hudáková, Alica Smolárová, Viktória Pitoňáková

Hra na akordeón:                      
- Andrej Nahálka, Marek Smolár, Matúš Bulava, Peter Nahalka, Kristínka Smolárová

Hra na klavír:                             
- Peťka Kupčová, Tatiana Gnojčáková

Hra na keybard:
- Anežka Ovsiaková

Všetkých žiakov pripravovali p. učitelia ZUŠ. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásny umelecký zážitok !

                                                                                                                                                                             Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Exkurzia do Martina

V stredu 07.06.2017 sa vybraní žiaci 8. - 9. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie. Po príchode do Martina sa žiaci usadili v kreslách Slovenského komorného divadla, kde si pozreli divadelnú hru Traja veteráni. Ide o divadelnú adaptáciu známej rozprávky J. Wericha o skúške, ktorou prechádza priateľstvo. Po divadelnom predstavení si žiaci pozreli Memorandové námestie a pripomenuli si tak významnú udalosť z histórie Slovenska - Memorandové zhromaždenie slovenského národa. Žiaci sa zúčastnili aj prehliadky stálej expozície Slovenského národného literárneho múzea, ktorá je umiestnená v prvej budove Matice slovenskej. Po prehliadke budovy sa presunuli na Národný cintorín, ktorý je miestom odpočinku mnohých významných osobností.Veríme, že táto exkurzia bola pre žiakov prínosom a že nadobudnuté vedomosti žiaci využijú aj v priebehu ich ďalšieho štúdia. V neposlednom rade sa chceme poďakovať za finančný príspevok, ktorý nám poskytla obec. Týmto príspevkom bola pokrytá časť nákladov na autobusovú prepravu žiakov. Ďakujeme!

                                                                                                                                                                         Mgr. Magdaléna Ľuníková

fotogaléria
Pravopisná olympiáda


Na konci šk. roku si žiaci 5.-8. ročníka overili, ako sa zlepšili v pravopise. V utorok  6.júna súťažilo 18 žiakov v písaní diktátu. V diktovanom texte bolo zohľadnené učivo prebraté v príslušných ročníkoch a taktiež bol primerane prispôsobený i rozsah diktátu a náročnosť pravopisných javov.

Víťazmi sa stali:
5. ročník - Matúš Červenka, 5.A
6. ročník - Jakub Mezovský, 6.A
7. ročník - Andrea Milanová, 7.A a Sára Kováčová, 7.B
8. ročník - Miriam Vernarecová, 8.A

Srdečne blahoželáme!

                                                                                                                                                                     Mgr. Katarína Mittermayerová
Detská športová olympiáda


Dňa 14. 6. 2017 sa žiaci prvého až štvrtého ročníka zúčastnili  detskej športovej  olympiády, ktorá sa konala v Spišskom Bystrom.

Žiaci súťažili v rôznych disciplínach, kde sa umiestnili nasledovne:

hod kriketovou loptičkou:  Evka Kondulová  (2. A), získala prvé miesto, Janko Fendek (2. A), získal tretie miesto, Matúš Bulava (4. A), získal druhé miesto.

streľba na kôš :
v danej disciplíne sa žiaci neumiestnili.

beh na 250 m : Adamko Smolár (1. B), získal prvé miesto, Lenka Glejdurová (1. B), získala prvé miesto, Evka Kondulová (2. A), získala prvé miesto

beh na 500 m :
Adelka Ovsiaková (4. A) , získala prvé miesto, Viktória Paračková (3. A), získala druhé miesto.

štafetový beh
: žiaci prvého ročníka získali prvé miesto
                     : žiaci druhého ročníka získali prvé miesto
                     : žiaci tretieho ročníka získali prvé miesto
                     : žiaci štvrtého ročníka získali prvé miesto

skok do diaľky z miesta :  Petrík Nahalka (1. B), získal prvé miesto ,Lenka Glejdurová (1. B), získala prvé miesto,  Romanka Graňáková (2.B), získala  prvé miesto , Martinko Milan (2.B), získal tretie miesto .                                                                  

skok do diaľky s rozbehom : Viliam Pitoňák (3. A) získal prvé miesto, Matúš Bulava (4. A), získal druhé miesto, Adelka Ovsiaková (4. A), získala tretie miesto.

Veľká pochvala patrí  pani učiteľkám, ktoré žiakov poctivo a usilovne pripravovali, o čom svedčia  aj spomenuté umiestnenia žiakov.

                                                                                                                                                                              Mgr. Jana Otčenášová

fotogaléria
E-twinning

Žiaci našej školy ukončili spoluprácu so zahraničnými školami v projekte E-twinning a spolu s p. učiteľkou Mgr. B. Neuvirthovou vytvorili krátke video, ktoré zahŕňa niektoré aktivity z tohto projektu pod názvom "Ako oslavujete sviatky vo svojej krajine ?" / "How do you celebrate holidays in your country ?" /. Získali sme veľa priateľov a takisto sme sa mnoho dozvedeli o oslave sviatkov v iných krajinách. Tešíme sa na ďalšie projekty.

                                                                                                                                                                          Mgr. Božena Neuvirthová

fotogaléria
Slávnostné preberanie „Ceny predsedu NR SR“ v Nových Zámkoch


Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás,
že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás?
Slovenčina najdrahšia, ty si poklad náš.
To preto, že mamkino srdce v sebe máš.
           
                                                                    Štefan Moravčík


Táto báseň už tradične od r. 1994 znie na úvod slávnostného vyhodnotenia medzinárodnej  súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Na tohtoročnom, v poradí už 25. vyhodnotení súťaže, ktoré sa konalo 2. júna, sa zúčastnila aj naša škola. Cestou do Nových Zámkov naše víťazky - žiačky IX.A triedy Bibiána Chovanová a Miriam Mlynárová - navštívili aj zoologickú záhradu a nádherný zámok v Bojniciach. Na druhý deň bol pre nás pripravený hodnotný kultúrny program, ktorý začal kladením vencov pri pamätníku A. Bernoláka na námestí v Nových Zámkoch. Program pokračoval v historickej budove  Cisársko-kráľovskej jazdiarne výtvarnými tvorivými dielňami s názvom Nakresli slovo a prehliadkou víťazných prác, ktoré v tomto šk. roku porota vyberala spomedzi úctyhodného počtu 463 súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia. Slávnostné  odovzdávanie cien bolo popretkávané kultúrnym programom, v ktorom dominovali hudba, spev, tanec i hĺbavé recitačné slovo. Slávnostnú atmosféru podčiarklo najmä vystúpenie speváckeho zboru Entea, folklórneho súboru Matičiarik i ľubozvučné verše v excelentnom prednese recitátora Juraja Sarvaša.
Vrcholom programu bolo odovzdanie Ceny predsedu NR SR, ktorú si z rúk pani poslankyne NR SR Mgr. Evy Smolíkovej prevzali práve naše žiačky - Bibiána a Miriam - za literárno-výtvarnú prácu Pozdravný list Cyrilovi a Metodovi a prepis hymny a preambuly Ústavy SR do hlaholiky. Veľkou poctou pre nás bol aj záujem Matice slovenskej uložiť našu súťažnú prácu do matičného archívu. Po slávnostnom obede sme sa plní hodnotných  zážitkov i patričnej hrdosti a radosti z nášho spoločného úspechu vydali na spiatočnú cestu domov. Naša vďaka za odvoz autom patrí i pánu starostovi Mgr. Slavomírovi Kopáčovi, ktorý nám tak umožnil spojiť túto slávnostnú udalosť aj s pekným výletom do Bojníc.

                                                                                                                                  PhDr. Elena Macková, Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Exkurzia prvákov a druhákov


V utorok 30. mája 2017 sa prváci a druháci zúčastnili exkurzie do Vysokých Tatier a okolia. Najskôr si prezreli Važeckú jaskyňu, ktorá ich očarila peknou kvapľovou výzdobou a pozostatkami kostí medveďa jaskynného. Exkurzia pokračovala v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici, kde si pozreli film o živote tatranských svišťov a neskôr nasledovala prehliadka exponátov múzea, kde ich zaujali hlavne lesné zvieratá. Naši prváci a druháci si vyskúšali aj cestovanie električkou z Tatranskej Lomnice do Starého Smokovca a späť, ktoré sa im veľmi páčilo. Ďalším pútavým bodom programu  bola hraná  rozprávka „ Čarovná flauta “  na Kežmarskom hrade, ktorú veľmi pozorne sledovali. Boli nadšení všetkými krásne vyobliekanými rozprávkovými postavami, ale asi najviac ich pobavil pestrý a vtipný papagáj Papageno. Exkurzia splnila ich očakávania a zanechala v nich príjemné dojmy.

                                                                                                                                                                                 Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Exkurzia do starobylej časti Popradu - Sp. Soboty

V utorok 23.mája sa niektorí žiaci 5., 6. a 7. ročníka zúčastnili historicko-literárnej exkurzie do starobylej časti Popradu - Sp. Soboty. Počasie nám prialo a krásne slnečné dopoludnie sme strávili prehliadkou námestia s historickými budovami. Potom sme si prezreli expozície Podtatranského múzea v Sp. Sobote a nazreli aj do archívu v sprievode pani archivárky, ktorá nám pripravila zaujímavý výklad. Keďže v múzeu práve prebiehala výstava lega, mali sme možnosť vidieť aj kópie významných popradských a svetových stavieb z tejto stavebnice. Na záver exkurzie sme sa zastavili aj v NC Fórum v Poprade.

                                                                                                                                   Mgr. Janka Poradová, Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Testovanie T 9 - 2017

Dňa 5. apríla sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Zúčastnili sa ho povinne aj deviataci našej školy. V týchto dňoch Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý testovanie realizuje, rozosiela oficiálne výsledky. Naši deviataci v tomto testovaní obstáli veľmi dobre. V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli priemernú úspešnosť  61,7 %, čo je o 0,5 % lepšie ako celoslovenský priemer a v matematike priemernú úspešnosť 58,7 %, čo je o 2,3% lepšie ako celoslovenský priemer. Teší nás to o to viac, že v matematike sme mali troch žiakov s úspešnosťou 95 % a v slovenskom jazyku dvoch žiakov s úspešnosťou 96 %. Úspešným žiakom blahoželáme a všetkým  prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Eva Durajová
Exkurzia do Banskej Bystrice

V utorok 16.05.2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie. Za novými vedomosťami a zážitkami vycestovali až do Banskej Bystrice a neďalekého Tajova. Ich prvou zastávkou bolo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ktorým ich sprevádzala lektorka. Tá v úvode upriamila pozornosť žiakov na pietnu sieň, uprostred ktorej sa nachádza súsošie „Obete varujú“ v nadrozmernej veľkosti. Po symbolických 44 schodoch zaviedla žiakov na poschodie, kde si pozreli krátky dobový dokument. Po jeho skončení mali žiaci možnosť vidieť zbrane, uniformy, väzenské odevy, vyznamenania a iné exponáty dokumentujúce obdobie 2. svetovej vojny.Ich druhou zastávkou bol rodný dom Jozefa Gregora Tajovského v neďalekom Tajove. Okrem detailov o jeho živote a literárnom diele sa žiaci dozvedeli zaujímavosti aj o ďalšom významnom rodákovi z Tajova, Jozefovi Murgašovi. Veríme, že táto exkurzia bola pre žiakov prínosom a že nadobudnuté vedomosti žiaci využijú nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

                                                                                                                                                                         Mgr. Magdaléna Ľuníková
Hodiny anglického jazyka - DEŇ MATIEK


Naši partneri z Turecka, v projekte E-twinning, nám poslali projekty k ich sviatku Deň detí a my sme zase urobili projekty ku Dňu matiek. Toto krátke video sme poslali do projektu. Okrem týchto prác si žiaci vymieňajú listy so žiakom i z Francúzska a takisto aj Turecka.
                                                       
                                                                                                                                                                         Mgr. Božena Neuvirthová

fotogaléria
Vyučovanie na dopravnom ihrisku a v knižnici

V utorok 16. mája prebiehalo vyučovanie v 2., 3. a 4. ročníku netradične. Na detskom dopravnom ihrisku pri ZŠ Komenského v Poprade pod odborným vedením p. Šalmu žiaci absolvovali výcvik so zameraním na získanie a upevnenie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa v cestnej premávke v pozícii chodca alebo cyklistu.  Po teoretickej príprave si precvičili získané vedomosti v simulovaných situáciách. Zistili, že nestačí len ovládať jazdu na bicykli či kolobežke, ale pre bezpečnosť je dôležité dodržiavať pravidlá cestnej premávky, všímať si a správne reagovať na dopravné značky,  svetelné signály i rôzne prekážky. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, ktoré sa postupne vystriedali. Kým sa jedna skupina venovala dopravnej výchove, druhá skupina trávila čas v neďalekej regionálnej knižnici, kde im jej pracovníčky zaujímavou formou predstavili spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, jeho tvorbu a ukázali im priestory knižnice.

Podujatie prispelo k príprave žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke a obohatilo aj ich literárne vedomosti.
          
                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Slávik Slovenska


10.mája 2017 sa v ZUŠ  v Poprade uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska. Do tohto kola postúpili víťazi školského kola - Miloš Misál, Tonka Dunajská a Miška Ferencová. Napriek veľkej konkurencii, naši slávici podali skvelé výkony. Miška Ferencová očarila porotu aj prítomných svojím hlasom a získala 3. miesto. Gratulujeme!

ZŠ sa týmto chce poďakovať aj hudobnému sprievodu Pavlovi Janíkovi, ktorý bol nápomocný pri skúškach a reprezentácii školy na okresnom kole. Ďakujeme.

                                                                                                                                                                             Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

Pozdravné listy Cyrilovi a Metodovi v hlaholike

Literárno-výtvarná súťaž „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať záujem žiakov o slovenčinu a Slovensko a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. Keďže tohtoročný 25. ročník súťaže sa niesol aj v znamení 1150. výročia schválenia staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka, rozhodli sme sa žiakom priblížiť prvé slovanské písmo - hlaholiku, v ktorom sa tento jazyk zaznamenával. Úlohou súťažiacich nášho šk. kola  bolo napísať „pozdravný list“ v hlaholike adresovaný Cyrilovi a Metodovi, vierozvestcom, ktorí tento jazyk i písmo pre Slovanov vytvorili. Text listu mali súťažiaci prepísať do hlaholiky a výtvarne ho dotvoriť. Piataci v liste okrem pozdravu posielali v hlaholike prepísanú našu štátnu hymnu, žiaci vyšších ročníkov prepísali do hlaholiky aj celú preambulu ústavy SR. Víťazkami šk. kola sa stali žiačky  IX.A triedy  - Bibiána Chovanová a Miriam Mlynárová. Ich práca poputovala do celoslovenského kola súťaže, kde zožala veľký úspech a získala „Ocenenie Predsedom NR SR“. Veľkou poctou pre víťazky i pre našu školu je pozvánka na prehliadku víťazných prác a slávnostné odovzdávanie cien  v Nových Zámkoch.
                                                                                                       
                                                                                                                                 PhDr. Elena Macková a Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria

Mladý zdravotník

Dňa 2. 5. 2017 sa uskutočnila v Poprade - Aréne územná súťaž družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. Našu školu reprezentovali dve družstvá II. stupňa, ktoré tvorili žiaci 7. a 9. ročníka. Mladí zdravotníci na súťaži prezentovali vedomosti o Červenom kríži  a Červenom polmesiaci, a tiež zdravotnícke vedomosti. Na štyroch stanovištiach predvádzali aj praktické poskytovanie prvej pomoci pri rôznych poraneniach a pri oživovaní  osoby v ohrození života. Naši žiaci sa na súťaži  prezentovali dobre. Žiačky pod vedením Laury Mešťanovej skončili na 4.mieste (Tamara G., Lea P., Alexandra K., Natália M.,) a žiaci pod vedením Petra Mezovského na 13.mieste (Jožko  J., Martin Š., Peter M.,).Prínosom do budúcnosti budú pre žiakov získané praktické zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci pri rôznych poraneniach a pri ohrození života.

Srdečne blahoželáme, víťaz je každý, komu nie je ľahostajný ľudský život, ktorý je dar.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová
Svetový deň Zeme

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme prebiehali 26.4.2017 na našej škole rôzne aktivity venované tomuto dňu. Pre žiakov 1. i 2. stupňa boli pripravené stanovištia s rôznymi úlohami ako napríklad určovanie drevín, hádanky z prírody, skladanie zvieracej rodinky, určovanie zvieracích stôp, pohybová hra zverinec, triedenie odpadu, vytváranie šiško-obrazov, hod šiškou, listy od srdca, kreslenie na chodník. Po absolvovaní stanovíšť všetci žiaci spolu s učiteľmi vytvorili na školskom dvore pred školou jedno veľké slnko. Aktivita si vyžadovala spoluprácu všetkých zúčastnených, no výsledný efekt odfotený z vtáčej perspektívy stál za to. Po aktivitách ešte nasledovala módna prehliadka pod vedením žiackeho parlamentu. Žiaci 3. až 9. ročníka si pripravili modely šiat z rôzneho odpadového materiálu. Vytvorené modely boli veľmi kreatívne a prehliadka sa všetkým páčila.Zároveň na škole prebiehala prednáška o ornitológií, ktorú viedol poslanec národnej rady Ing. Martin Fecko, ktorý je členom výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.
22. apríl je Svetovým dňom Zeme a od roku 1990 si ho pripomínajú ľudia na celom svete. Nakoľko ani nám nie je ľahostajný osud našej modrej planéty celý deň bol venovaný práve jej. Atmosféru nášho dňa Zeme si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

                                                                                                                                                                                 Mgr. Jana Kováčová

fotogaléria
Okresné kolo Biologickej olympiády

Dňa 25. apríla 2017 sa v CVČ v Poprade uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. V teoreticko-praktickej časti našu školu reprezentovala Sára Kováčová 7.B a Natália Muchová 7.B. Obe žiačky sa stali úspešnými riešiteľkami, pričom obsadili pekné 10. a 14. miesto.
Dievčatám k úspechu srdečne blahoželáme.
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                 Mgr. Jana Kováčová