OZNAMYPONUKA KRÚŽKOV Z CVČ NA ŠK. ROK 2017/2018


>> ponuka 1. stupeň 2017-2018

>> ponuka 2. stupeň 2017-2018
Nový email školy: riaditel.zslt@gmail.com
O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia

spravca.zslt@gmail.com
Slávnostné otvorenie školského roka 2017 / 2018

Po dvojmesačných letných prázdninách opäť otvorila naša škola svoju bránu dňa 4. septembra 2017, kedy sa na školskom dvore zišli žiaci, rodičia a zamestnanci školy pri slávnostnom otvorení školského roka 2017 / 2018. V úvode zaznela štátna hymna a po nej predniesli milé básničky naši mladší žiaci. Nasledoval príhovor riaditeľky školy PhDr. Eleny Mackovej, ktorá privítala žiakov na prahu nového školského roka a zvlášť našich prváčikov, ktorí si zasadnú do školských lavíc po prvýkrát. Pani riaditeľka zároveň predstavila nových členov pedagogického zboru. Prítomných pozdravil aj pán starosta Mgr. Slavomír Kopáč. Pod vedením triednych učiteľov sa žiaci rozišli do svojich tried, kde boli oboznámení so školským poriadkom, právami detí a boli poučení o pravidlách bezpečnosti vo výchovno - vzdelávacom procese. Školský rok bol týmto odštartovaný a žiaci aj vyučujúci mohli začať napĺňať jeho ciele.

                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria