O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia

spravca.zslt@gmail.com
OZNAMY

Pozor rodičia neprehliadnite - kyberšikana!!!


Nový email školy: riaditel.zslt@gmail.com
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  <<< kliknúť
Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov

V rámci výchovy k zdravému životnému štýlu  sme aj tento rok na našej škole pripravili „Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov “, ktorý prebehne v dňoch 15. októbra až 19. októbra 2018.Je to spôsob, ako upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 minerálnych látok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Obidva prvky sú v ľudskej výžive nenahraditeľné pri tvorbe kostí a zubov. Veríme, že mliečne výrobky sú každodennou súčasťoujedálnička našich žiakov. Pokúsme sa tento týždeň podporiť konzumáciu mliečnych produktov, čím nepochybne prispejeme k zdravému vývinu detského organizmu.

                                                                                                                                                                                  Ing. Knappová Viera
Máša a medveď


V jedno slnečné piatkové ráno 28.9. 2018 nás navštívila Máša a medveď so svojím cirkusovým predstavením pre žiakov prvého a druhého stupňa. Ich čísla nielen pobavili, ale aj prispeli k výchove našich žiakov. Predviedli sa s akrobatickými a kúzelníckymi kreáciami, ktoré vyčarovali úsmev na tvárach detí a obohatili nás v medziľudských vzťahoch. Hravou a pútavou formou obohatili vyučovací proces.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Zbierka“ Biela pastelka“ 21.09.2018

Za svet, v ktorom by kvetov lásky rozkvitlo viac než dosť...

Dňa 21.9.2018 prebehla v našej škole  a v obci dobrovoľná zbierka   „Biela pastelka: “Je to  verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje život nevidiacim a  slabozrakým Slovenska (ÚNSS). Do zbierky sa zapojili žiaci 1. a  2. stupňa, zbor pedagógov a miestne inštitúcie v obci  dobrovoľným príspevkom. Dobrovoľníčky, ktoré sa zúčastnili  na zbierke K. Nahalková 9.A, M. Vrábeľová 1.A. Ďakujeme všetkým darcom.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Účelové cvičenie - 2. stupeň


Dňa 04. septembra sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov 2. stupňa. Počasie zmenilo pôvodnú trasu a plnenie úloh na stanovištiach v prekrásnej prírode Liptovskej Tepličky na vrchu Grapa. Po pochodovej časti účelového cvičenia (viď video) sa disciplíny praktickej časti (zdravotná príprava, civilná ochrana - PIO, evakuačná batožina, varovné signály - pohyb a pobyt v prírode) plnili v okolí školy. Po splnení daných úloh a vyhodnotení bolo účelové cvičenie ukončené.

                                                                                                                                                                        Mgr. Alžbeta Havrančíková
Cvičenia v prírode pre 1. stupeň


Ani sme sa nenazdali a prázdniny sa skončili. Už sú z nás opäť školáci. V utorok 4. septembra 2018 sme mali aj prvú akciu - Cvičenia v prírode. Všetci sme sa spoločne presunuli na futbalové ihrisko, na ktorom boli pre nás pripravené rôzne stanovištia. Každá trieda plnila tieto  zábavné športové disciplíny: hod loptou na cieľ, slalom dvojíc, siláci, ostrovy, šplh, račia chôdza a skok vo vreci. Cieľom bolo osvojiť si základy správneho pohybu v teréne, rozvíjanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti a samostatnosti pri prekonávaní prekážok. Za plnenie disciplín získavala celá trieda určitý počet bodov.  Najviac bodov získala 3. A trieda, ktorá na konci súťaží bola odmenená malou číselnou odmenou.
Za pomoc pri organizovaní športových disciplín ďakujem pani učiteľkám 1. stupňa.

                                                                                                                                                                             Mgr. Daniela Matejková

fotogaléria